Botütések – Misna magyarul, Mákot 1.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

“A szanhedrin működik Izraelben és azon kívül. Azt a szanhedrint, ahol hétévente egy embert halálra ítélnek, zsarnoki szanhedrinnek nevezik. Rabbi Elázár ben Ázárjá szerint egyszer hetven év alatt. Rabbi Tarfon és Rabbi Ákiva azt mondták: ha mi a szanhedrin tagjai volnánk, egy embert se végeznének ki. Rabbi Simon Gámliel szerint ezzel szaporítanák a gyilkosokat Izrael földjén.”

 

A Napóleon által összehívott Szanhedrin ülése

A  “Mákot” jelentése: ütés, verés, botozás, korbácsütés.  A Nezikin (károk) c. rend traktátusához tartozik. Mindössze három részből áll :

  1. Hamis vádaskodás
  2. Menedékváros
  3. Akit a bíróság botozásra ítél

 

HAMIS VÁDASKODÁS, HAMIS TANÚZÁS

Misna Mákot 1/1

Mi a hamis vádaskodás?[1] Például azt mondják erről a papról, (tanúsítjuk, hogy az illető pap) elvált nő[2] fia, vagy hálucá[3] fia. Erre (a bírók) nem azt mondják, hogy alkalmatlanok vagytok papnak, mivel grusá vagy hálucá fiai vagytok, hanem (a vádaskodók) negyven botütésre ítéltetnek. (Ha azt mondják) „tanúsítjuk, hogy ennek az embernek száműzetésben van a helye”[4] , ekkor (a bírók) nem azt mondják, hogy (helyette a vádaskodó) legyen száműzött, hanem negyven botütésre ítélik. (Vagy azt mondják): „tanúskodunk erről az emberről, hogy elvált a feleségétől és nem adta oda neki a ketubáját”. A (ketubá) teljes árát nem fizeti ki a tanú, mert ma, vagy holnap úgyis elváltak volna. Ha az asszony meghal, akkor kifizetik a teljes ketubát. A bíróság megállapítja, hogy más valaki mennyit fizetne az asszony ketubájáért, feltéve hogy az asszony megözvegyül vagy elválik. Ha az asszony meghal a férj örököl (és aki a ketubát megvásárolta, nem kap semmit). Ha (a hamis vádaskodók azt mondják): „tanúskodunk arról az emberről, akinek ez a neve, hogy ezer dínárral tartozik, amit úgy vett kölcsönbe, hogy harminc napon belül visszaadja”.  A kölcsönző azonban azt állítja, hogy megállapodása szerint a kölcsönt tíz éven belül kell visszafizetni. A hamis vádaskodót a következő módon büntetik: Annyit fizet, amennyiért a kölcsönzőnek a harminc napos kölcsön tíz éves lejáratú kölcsönre való cserélése kerülne.

 

Misna Mákot 1/ 2

Tanúskodunk erről az emberről, hogy valakinek kétszáz dínárral tartozik, és kiderül, hogy a vádaskodás hamis. A vádaskodókat megbotozzák, és amellett fizetésre kötelezik. Hiszen a parancsolat szava (héb. mikrá) az, amely a büntetésre kényszerít és fizetségre, ezek Rabbi Meir szavai. A Bölcsek szerint, aki fizet valamilyen (adósság) fejében, nem kap botütést.[5]

 

Misna Mákot 1/ 3

Tanúsítjuk róla, hogy negyven botütés jár neki. De kiderült, hogy ez hamis vádaskodás. Rabbi Meir szerint (két parancsolat fejében): „Ne tégy hamis tanúságot embertársad ellen” (Kiv 20, 13) és „azt tegyétek vele, amit ő akart embertársával tenni” nyolcvan botütés jár nekik (MTörv 19, 19). A Bölcsek szerint csak negyven botütést kapnak. Pénzbüntetés esetén megosztják a (hamis) tanúk között a büntetést, de a testi fenyítést nem. Ha azt tanúsítják, hogy társának kétszáz dínárral maradt adós, majd kiderül, hogy ez hamis vád. A pénzbüntetést megosztják a tanúk között, de ha botütésre ítélik őket, mindegyik negyven ütést kap.

 

Misna Mákot 1/ 4

A hamis vádaskodókat nem tekintik annak, csak akkor, ha tanúságukat (más tanúk) megcáfolják. Hogyan? Például azt mondják: „láttuk azt az embert, hogy megölt valakit”. Ekkor újabb tanúk lépnek fel és azt mondják: „hogyan állíthatjátok, hogy azt az embert megölték, hiszen azon a napon és azon a helyen a gyilkos vagy az áldozat velünk volt”. A hamis vádaskodó mindaddig nem kerül gyanúba, míg nem kerül elő újabb tanúskodó pár, aki azt állítja (a hamis tanúkról): „hogyan mondhatjátok ezt, hiszen azon a napon és azon a helyen velünk voltatok.” Az első tanúk ezáltal hamis tanúknak bizonyultak, és a (második tanúság tevők vallomása alapján) kivégeztetnek.

 

Misna Mákot 1/ 5

Ha az előbb említett (hamis tanúzással kapcsolatos gyilkosság ügyében) újabb tanúk jönnek, akik hamis tanúknak találtatnak, majd újabb tanúpáros (negyedik) jön, akik szintén hamisnak találtatnak, vagy akár százan is jönnek, mind kivégeztetnek. Rabbi Jehuda azt mondja: ez az állapot összeesküvés gyanúját kelti, ezért csak az első tanúpárosnak jár büntetés (kivégzés).

 

Misna Mákot 1/6

A hamis tanúk (vádaskodók) kivégzése csak a bírósági tárgyalás végeztével történhet meg, ellentétben a cádoki (szadduceus) nézettel, akik szerint akkor ér véget az ügy, ha a gyanúsított az életével fizet, mivel ők az MTörv (19, 21) szavait követik: „Életért életet, szemért szemet, fogért fogat”. A Bölcsek azt mondták nekik (a cádokiaknak): ha az (MTörv 19, 19) szerint jártok el: „azt tegyétek vele, amit ő akart embertársával tenni”, de ha embertársa él, miért mondjátok, hogy „életért életet”? Azt gondolnánk, hogy (a cádokiak szerint), mikor elhangzott a (hamis) tanúvallomás, megölik a gyanúsítottat? Az „életet életért  csak akkor valósul meg, mikor a bíróság befejezte a tárgyalást.

 

Misna Mákot 1/7

A halálra ítéltet két vagy három tanú vallomása alapján végzik ki, (MTörv 17, 6). Ha tényállás megállapításához két tanú vallomása is elegendő, miért szól a Tóra három tanúról? Azért, hogy a hármat szembeállítsa a kettővel, miként három (tanú) szembeállítva két hamis tanúval (elegendő), ugyanígy két tanú is elegendő három (hamis tanú) megvádolásához. Honnan tudjuk, hogy a pászuk száz tanúra is megfelel? A tanú szóból, (ennek megfelelően a számuk nem számít). Rabbi Simon azt mondta: (azért szólt a Tóra két vagy három tanúról), hogy tudjuk, két tanút, vagy három tanút se végeznek ki, amíg nem bizonyítják rájuk, hogy hamis vádaskodók. Rabbi Ákiva szerint a pászuk azért adta hozzá a harmadikat, hogy a tanúk nagyobb szigorúságot tapasztaljanak és ezért a harmadik tanú halachikus státusza is fontos. A harmadik tanú, aki hamis tanúkhoz csatlakozik, sorsa ugyanaz lesz, mint a kettő, de (Ákivá szerint) a micvát  tevőkhöz csatlakozó harmadik bére kiemelkedő lesz, mint a vétkesekhez csatlakozó büntetése is az, csak jó értelemben.

 

Misna Mákot 1/8

Ha a fenti misnában említett két tanú közül az egyik rokon, ez vagy más érvénytelenítheti a két tanúságot. Hasonlóan, ha a három tanú közül valamelyik tanúsága érvénytelen, mint rokon esetén, a három vallomás érvénytelen. Ugyanezt mondja a háláchá száz tanú esetén. A Tóra „tanúkat” említ (többes számban). Rabbi Josze azt mondta: hiszen itt büntető jogról beszélünk. Pénzügyi dolgokban rokon tanúsága elfogadható. Rabbi Juda há-Nászi (Rábi) érve ellenkezik: a büntető jog és a pénzügyi jog eljárása ugyanaz, feltéve, hogy a tanúkat figyelmeztetik. Ha nem figyelmeztetik őket, mit csinál két testvér (például) akik együtt tanúi voltak egy ember meggyilkolásának?

 

Misna Mákot 1/9

Két tanú ablakból nézve gyilkosságot lát, és egy szemben lévő ablakból két másik tanú is látja a gyilkosságot, a két ablak között is kinéz valaki, aki figyelmezteti a bűncselekmény elkövetőjét. Ha a két ablakból kinéző tanúpár látja egymást, akkor egy közös tanúvallomásunk van, ha nem látják egymást, két vallomással állunk szemben. Ha az egyik tanúpár hamis vádaskodónak bizonyul, kivégzik őket, és a másik tanúpáros vallomása érvénytelen. Rabbi Josze szerint a gyilkost csak akkor végzik ki, ha a tanúskodó páros figyelmeztette őt. „A halálra  ítéltet két vagy három tanú vallomása (eredetiben „szája”) alapján kell kivégezni” (MTörv 17, 6). Ezen  pászuk másik magyarázata: a szanhedrinnek értenie kell a tanúk nyelvét, mert nem használnak tolmácsot.

 

Misna Mákot 1/10

Ha valakit elítéltek és elszökött, majd visszakerül ugyanahhoz a bírósághoz, nem zárják le a perét. Bárhol előkerülhet két tanú, akik állíthatják, hogy „tanúskodunk, hogy ennek az illetőnek  pere befejeződött és ezek voltak a tanúi”. Akkor ezt az embert kivégzik.

A szanhedrin működik Izraelben és azon kívül. Azt a szanhedrint, ahol hétévente egy embert halálra ítélnek, zsarnoki szanhedrinnek nevezik. Rabbi Elázár ben Ázárjá szerint egyszer hetven év alatt. Rabbi Tarfon és Rabbi Ákiva azt mondták: ha mi a szanhedrin tagjai volnánk, egy embert se végeznének ki. Rabbi Simon Gámliel szerint ezzel szaporítanák a gyilkosokat Izrael földjén.

[1] Hamis tanú(k) héberül EDIM ZOMEMIM – akik előre kitervelik, hogy tanúsaágukkal tönkretesznek valakit

[2] elvált nő: grusá

[3] hálucá: szintén alkalmatlan a pappal kötött házasságra, mert az asszony megszabadult a levirátus házasságkötéstől.

[4]számüzetés: a menedékvárosba, mert gyilkosságot követett el

[5] “Azt tedd vele, amit  a társának akart tenni” , MTörv 19:19

Címkék:mákot, Misna

[popup][/popup]