P.R.

Írta: sz.t.g. - Rovat: Archívum, Közösség

Szeptember végétől október közepéig zajlanak őszi ünnepeink. Az Engesztelőna­pon nagyjából megtelnek a frekventáltabb zsinagógák, a többi alkalommal s általá­ban a kisebb templomokban azonban ko­ránt sincs telt ház.

Fél évtizede lenne mód az „offenzívabb” közösségépítésre, de olyan ziccereket hagynak ki a hitközség illetékesei, melye­kért igazán kár.

Példának okáért élni lehetne a sajtó te­remtette nyilvánossággal, melyre nemrég – eltávolításáig, melyet „szükségmúlásra” hi­vatkozva indokoltak a vezetők – még PR- szakembere is volt a hitközségnek.

Miből állna például a legnagyobb orszá­gos napilapokban Ros Hasana közeledtén néhány tízezer forintért keretes hirdetést megjelentetni, melyben a hitközség boldog Új esztendőt kívánva a magyarországi zsi­dóságnak, meginvitálná a nem rendszeres templomjárókat közös ünneplésre? Megje­lölhetnék kerületekre lebontva zsinagógá­ink címét és az imaidőket vagy az irodák telefonszámát, ahol felvilágosítás kérhető.

Ugyanezt megtehetnék jóm kippur és szukkot előtt, kissé módosított szöveggel, netán kis fényképet is mellékelve utóbbi­ról, kedvcsinálónak.

Tudom, mértéktelenség részemről, de a többi jantev előtt is jólesően venném tudo­másul, ha azt látnám, a hitközség kinyújtja kezét a hitélettől eltávolodottak felé, bár ez még véletlenül azt eredményezhetné, hogy netán újabb érdeklődő arcok tűnné­nek fel gyülekezetünk házaiban, talán megszaporodnának a közös ügyeink iránt érdeklődők, és ez aztán már tényleg belát­hatatlan következménnyel járhatna a hit­község jövőjére nézve.

*

Lapzárta után: A hitközség elnöke bol­dog új évet kívánt a közösségnek a Magyar Hírlap hasábjain, invitálás, templomcímek nélkül. Válámi ván…

 

Címkék:1995-10

[popup][/popup]