Kárpótlási hírek – A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány tájékoztatója

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Hírek

NÖVEKVŐ ERŐSZAK IZRAELBEN Csak június közepén, egy hét leforgása alatt nyolc embert gyilkoltak meg Izraelben. A gyilkosságokat nem a Hamasz vagy a Hezbollah követte el, hanem zsidó állampolgárok öltek meg szintén zsidó állampol­gárokat. Csak néhány példa: egy katonanőt egy összezördülést követően barátja lőtt le, egy kétéves bébit anyja barátja vert agyon, míg egy ember halálát az okozta, hogy összevitatkozott egy másik autóssal. Az agresszivitás ilyen szintű eluralkodá­sát társadalomtudósok vizsgálják. A jelenség nem függetleníthető az ország identi­tásválságától, a mediterranizálódástól. Az emberek igen alacsony stressztoleranciája összefügg az ingatag bel- és külpolitikai helyzettel. Slomo Ben-Ami izraeli közbiztonsági miniszter a Ha’arec nevű tekintélyes izraeli napilapban elmondta, hogy a „chicagói” életszínvonalú izraeli társadalom társadalmilag is „chicagói” lett, azaz csökkent a társadalmi szolidaritás és nőtt az egymás iránti közömbösség. Az újság­író azon felvetésére, hogy nem minden „chicagói” gazdaságú ország olyan erősza­kos, mint az izraeli, a miniszter így felelt: „Olyan társadalom vagyunk, amely magas decibelen él, ráadásul egy pillanatnyi nyugalom vagy pihenés nélkül.”

APADÓ DIASZPÓRA, NÖVEKVŐ LÉLEKSZÁM IZRAELBEN A legújabb felmérések szerint enyhén növekedett a világon élő zsidók száma. Lélekszámúk az utóbbi két évben 13,1 millióról 13,2 millióra nőtt. Sergio DellaPergola professzor, a zsidó demográfiának a jeruzsálemi héber Egyetemen oktató szakértője erről egy interjúban számolt be. A kutató szerint a százezres növekedés a volt Szovjetunió­ban tapasztalható mozgásoknak köszönhető: egyre többen azonosítják magukat zsidóként azok közül, akik a múltban ezt nem tették. Ugyanakkor (Izraelt nem szá­mítva) évente harmincezerrel csökken a zsidók száma. Az asszimilációs ráta főleg Németországban és Ukrajnában magas, itt eléri a hetvenöt százalékot

A professzor szerint a negatív tendenciát csak az izraeli zsidó népesség nö­vekedése egyensúlyozza. Izraelben a természetes növekedés két százalék/per év, ami pozitívabb, mint a diaszpórában megfigyelhető -0,3%-os évi csökke­nés. A korábbi szovjet tagköztársaságokban a ráta -1-2% évente. DellaPergola kutatásai szerint az Egyesült Államokban a vegyes házasságokból született gyer­mekeknek csak mintegy negyede tartja magát zsidónak, ami (hosszú távon) szintén a zsidóság számát fogja apasztani.

A 13,2 millió zsidóból 8,3 millió (63%) lakik Izraelen kívül, míg 4,9 millió (37%) lakik Izraelben. A nagy alijahullám következtében a volt Szovjetunióban körülbelül 468 000 zsidó él. Az orosz-zsidó kivándorlás egyébként nemcsak Iz­raelbe, hanem az Egyesült Államokba és Németországba is irányult, így orosz­-zsidó kolóniák gazdagították az ottani közösségeket. Franciaországban körülbe­lül 521 000 zsidó él, tehát több, mint a volt SZU-ban. Izraelben más demográ­fiai jelenség is megfigyelhető: a világon található 15 éves vagy annál fiatalabb zsidó gyerekeknek több mint a fele a zsidó államban él, és – ha a tendencia nem fordul meg – ez az arány 2020-ra eléri a kétharmadot.

Címkék:2000-09

[popup][/popup]