Hírek a világból

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Külföld

Az új olasz kormány és Izrael

Amikor az idén júliusban Antonio Martino olasz külügyminiszter Lon­donban járt, a brit zsidóság képviselői találkozót kértek tőle. A brit zsidó közösséget – amelyet amúgy is meg­rázott a két brutális merénylet a londoni Izraeli Nagykövetség, majd a Hamstead-i közösségi ház ellen – attól tart, hogy az újfasiszták bekerülése az olasz kormányba károsan befolyásolhatja az olasz-izraeli viszonyt, s általában Itália magatartását a zsidóság iránt.

Eldred Tabachnik, a zsidó szerve­zetek feje kifejtette, hogy a brit zsidósá­got aggasztja az olasz kormány össze­tétele.

Válaszul Antonio Martino közölte, hogy kormánya a leghatározottabban elutasítja az antiszemitizmust, s kész szembefordulni minden ilyen jellegű jelenséggel Olaszországban. Itáliában egyébként mindenki teljes szabad­ságában gyakorolhatja polgári és vallási jogait.

Az olasz külügyminiszter a követ­kező ajánlásokat tette:

  1. Kormány kész csatlakozni Kohl kancellár javaslatához, hogy az Európai Unió vizsgálja meg és egységesítse az antiszemitizmus és a fajgyűlölet egyéb formái ellen hozandó törvényeket.

Olaszország a következő G7-es (a világ hét legfejlettebb országa) csúcsértekezletén javasolni fogja, hogy he­lyezzék törvényen kívül az Izrael elle­nes arab bojkottot.

  1. Az olasz kormány jelentősen javítani és bővíteni akarja kapcsolatait Izraellel.
  2. Az olasz kormány tagjai készek csatlakozni az Interparlamentáris Unió Antiszemitizmus-ellenes bizottságá­hoz.

Elképzelhető, hogy még az idén ősszel Olaszországban keresztény-zsidó-muzulmán kollokviumot

szerveznek. A brit zsidóság vezetői javasolták, hogy a vallási és tudomá­nyos résztvevőkön kívül kívánatos lenne üzletemberek és gazdasági szakemberek jelenléte is, mivel ezzel teljesebbé válna a kép, s az olasz kor­mány meggyőzőbben tudná a nyil­vánosság elé tárni terveit és szándékait.

Sz. É.

Amerikában is…

Ha környezetemben valaki antiszemita kijelentésre fakad, én bizony nem leszek ingerült, agresszív – írja a Forward szellemes kolumnistája, Masha Leon. – Csak udvariasan tanácsolom nekik, hogy ne adassanak Sabin-Salk szérumot (gyermekbénulás ellenei ol­tás) gyermekeiknek, mivel a két tudós zsidó volt, ne nézzenek színes tévét (a feltalálók sem voltak fajtiszták), ne menjenek moziba (a film körül túl sok a zsidó), ne dúdolják a My Fair Lady vagy a Carousel (a Liliom musicalesített változata) dalait, soha ne énekel­jék a Fehér Karácsonyt, vagy God bless America-t (Isten áldd meg Amerikát), mert a zeneszerző a zsidó Irving Berlin volt. Kerüljék azokat a kórházakat, ahol sok zsidó orvos és kutató dolgozik. Szeretteiket soha ne vigyék a Weizmann intézetbe. Ha következetesek akarnak maradni, elégedjenek meg szerényebb felszereltséggel és hagyományosabb kezeléssel. A legutóbbi orvostudományi felfedezések tekintélyes része az ameri­kai és izraeli Weizmann intézetből szár­mazik.

Schindler listája – betiltva

KAIRÓ: Egyiptomban betiltották a világsikerű filmet. A cenzúra indoka szerint sok a filmben a gyilkosság, a brutalitás, és ezek megzavarják a nézők lelki nyugalmát.

DZSAKARTA: Indonézia 100 millió mohamedánja között is terjed az iszlám fundamentalizmus: Steven Spielberg filmjének vetítését, a Holocaust drámájának eddigi leghatásosabb művészi alkotását „szexualitás”, „por­nográfia”, „cionista propaganda” ürü­gyén akadályozták meg.

Emilie Schindler kitüntése

BUENOS AIRES: Az 1200 lengyel zsidót megmentő Oscar Schindler Ar­gentínában élő feleségét mint az 1942-45-ös akció segítőjét, 80. születésnapja alkalmából a német kormány kitün­tetésben részesítette.

Holt-tengeri tekercs-fragmentumok Rómában

VATIKÁNVÁROS: E hónapban zárul a nyár óta látható kiállítás, amelyen az 1947-ben, Qumránban talált bőrre írt 2000 éves tekercsek közül 17 töredéket mutatnak be. Ez az úgynevezett Háború-tekercs, amely a „fény fiainak” harcát meséli el a „sötétség fiai” ellen. A kiállításon látható még Izrael területén felszínre került ókori kultikus tárgyak, háztartási eszközök, érmék, víztárolókancsók.

Opera zörejekre és élőbeszédre

A közelmúltban mutatták be New Yorkban Steve Reich, a világhírű Tehillim szerzőjének új operáját. A Makpéla barlang című zenemű a helyszínen felvett zörejekre és riportalanyok élő­beszédére épül.

Címkék:1994-10

[popup][/popup]