Szombat előfizetés 2017

Főellenségnek lenni komoly dolog

Írta: Gadó János - Rovat: Politika

Schiller-Szombat_banner-02_700x100px_Corsa_20160223

Soros György minden szempontból irritáló, ezért ideális ellenségkép.

Amerikai, magyar, zsidó, holokauszt-túlélő, milliárdos, aki az alapítványaival befolyásolni igyekszik számtalan ország fejlődésének irányát. Magyarországét különösen, hiszen itt működteti nagy szellemi boszorkánykonyháját, a Közép-európai Egyetemet. Az övénél alkalmasabb arcot nem lehet találni a nagy zsidó világ-összeesküvés ábrázolására.

Az utóbbi terminus természetesen nem hangzik el: a magyar kormány nem folytat antiszemita politikát. A leégett zuglói zsinagóga újjáépítését 131 millió forinttal támogatja, kitünteti az izraeli (jobboldali, vallásos szellemiségű) Bar-Ilan egyetem elnökét, jelezve, hogy a nincs baja sem a zsidókkal, sem az egyetemekkel, a zsidó egyetemekkel pedig a legkevésbé.

A Soros ellenségképben azonban óhatatlanul benn van a zsidó faktor: az elmúlt huszonöt évben ez a (szélső)jobboldali média jóvoltából alaposan elterjedt a köztudatban.

A sötét és gonosz zsidó pénzember képe pedig amúgy is benne él az európai kultúrában, ezt Jud Süssig vagy Shakespeare Shylock-jáig mindannyian vissza tudjuk vezetni.

E sorok írásakor már minden és mindenki mögött ott rémlik Soros árnya, aki/ami a kormány bináris rendszerében a rossz oldalon áll. Az ilyen hisztéria komolyan hátráltatja az ország fejlődését, mivel a bűnbakképzés azt jelenti, hogy a kormány nem az előtte álló feladatok racionális megoldásán, hanem az őt terhelő felelősség áthárításán dolgozik. Ez az éretlen személyiség (ez esetben: közösség) attitűdje, ami kevéssé alkalmas magunk és környezetünk építésére.

 

Fejlett technikák, nemzetközi hálózatok

Az összeesküvés mániákusai bizonyítékként a Soros által létrehozott nemzetközi hálózatra mutogatnak, ám a döntő ponton tévednek: ők ezt a rendkívül hatékony infrastruktúrát valami gonosz világuralmi szándék eszközének tartják, holott a valódi szándék éppen a világ megjavítása. Ez utóbbi megértéséhez nincsenek fogalmaik.

Ez a modern összeesküvés-mítoszok alapja a 19. század eleje óta: a zsidó vállalkozók, filantrópok olyan fejlett – az államhatalomtól nem függő – infrastruktúrát hoztak létre, amely a hagyományokban mélyen benne élő külvilág számára felfoghatatlan volt. Elég a Rotschild bankházra gondolnunk, amely a 19. század első felében uralta az európai pénzpiacokat. A párizsi, a londoni, a bécsi Rotschildok bejáratosak voltak országaik legmagasabb köreibe, ami az akkori világban példátlan volt és a külvilág számára úgy jelent meg, hogy a Rotschild család hatalommal bír egész Európa fölött.

Ma, a nemzetközi bankrendszer korában már látjuk:

a Rotschildok egyszerűen megelőzték fejlettségben Európát jó pár évtizeddel.

Az emberek ezt nem értették, és valami misztikusat sejtettek mögötte. Ha a zsidóknak befolyásuk van, az hatalmat jelent és azt biztos valami gonosz dologra használják. A zsidó pénzemberek valami elementáris dühöt képesek kiváltani a környezetükből, amely csak a hatalmat és befolyást (a „világuralmat”) látja, a progresszív pénzügyi technikák gazdasági hasznát nem.

Gondoljunk Shylock történetére, melyből nem a zsidókat, hanem a keresztényeket és az ő beteges fantáziájukat ismerhetjük meg. A zsidó pénzember eszerint olyan gátlástalan volna, hogy képes lenne keresztény adósát lemészárolni – csupán bosszúból, gonoszságból, hiszen az egészből semmi haszna nincs. Méltó párja ennek a rémképnek a „Soros megölte volna az anyját” szlogen.

Soros György is ilyen fejlett technikákat működtet, ő azonban a külvilág szemében duplán bűnös: nemcsak befolyásos pénzember, hanem – alapítványai segítségével – befolyásos politikacsináló is, ami a többség számára végképp felfoghatatlan: Mit akar ez? Minek jön ide? Miért osztogat pénzeket mindenféle bajkeverő alapítványoknak?

 

A világ megjavítása

A vallástól távol álló, Istenben nem hívő Soros (talán nem is tudva róla) egy olyan régi zsidó hagyományt folytat, amelyet még az i. sz. 2. században kodifikált Misna rögzít: ez a Tikkun Olam, a világ megjavítása. Ma ez a fogalom rendkívül népszerű az amerikai progresszív zsidóság körében, ahol gyakran a társadalmi igazságosság melletti kiállás helyettesíti a hagyományos parancsolatok (a micvák) betartását, amelyekben már nem igazán hisznek. Soros ezt a hagyományt – legalábbis annak szellemét – nyilván szintén szekuláris apjától vette át, aki lelkes eszperantista volt. A mesterséges nemzetközi nyelv kitalálója, a varsói zsidó szemorvos Ludwig Zamenhof a maga részéről szintén az emberek, a népek közötti megbékélést akarta elősegíteni a mindenki számára hozzáférhető, közös nyelv megalkotásával.

A világ megjavítása a Holokausztot túlélt Soros számára új formában jelent meg:

olyan társadalom eljövetelén kell munkálkodni, ahol a náci népirtás nem ismétlődhet meg.

Filozófusi képzettséggel is rendelkezvén, Soros ezt a vágyott képet Karl Popper nyitott társadalom nevű koncepciójában találta meg. Ez a társadalom nem ismer dogmákat, egyedül üdvözítő gyakorlatokat, hanem a javak, az emberek és az eszmék korlátok nélküli, szüntelen szabad mozgása közepette képes örökös megújulásra. És természetesen az ilyen társadalom befogadó: sem a gondolatok, sem az emberek különböző fajtái között nem diszkriminál.

A Soros-alapítványok fejlett hálózata aztán ismét reprodukálta a régi jól ismert képletet: a környezet számára ismeretlen fejlett technikák, az ezzel járó páratlanul nagy befolyás megújította a zsidó világ-összeesküvésről szőtt vad képzeteket.

Mert hogy valaki arra szórja el a milliárdjait, hogy jobbá tegye a világot – ez a köznép számára hihetetlen vagy legalábbis gyanús, ezért a köznép az ilyen ember ellen könnyen felheccelhető.

 

Türelmetlenség

A világmegjavítás, ez a zsidók számára magától értetődő vállalkozás ugyanakkor nem veszélytelen. Az emberi társadalom meglehetősen bonyolult rendszer, és korántsem biztos, hogy a javítás általunk választott módja valóban jó irányba vezet. Sorosnak a kommunista világrend lebontásában játszott szerepét ma egyértelműen pozitívnak ítélhetjük meg. Az ezredforduló után kibontakozó, baloldali ihletésű, különféle kisebbségek permanens „felszabadítását” célzó politika, amelynek Soros hívéül szegődött, viszont erősen megkérdőjelezhető.

A 21. századi haladó baloldal mintha 20. századi elődje türelmetlenségét rekonstruálná.

Az osztályharc fokozódása helyett most a mindenféle felszabadító küzdelmek fokozódnak.

Ebben az agresszív küzdelemben a baloldal harcosai hajlamosak elfogadni mindenféle harmadik világbeli diktátor szövetségét, miközben fő ellenségként gyakran a nyugati demokratikus világ (mindenekelőtt Amerika) vezetői jelennek meg. Kettős mérce működik: amit elvárnak a nyugati politikusoktól, azt nem várják el az harmadik (gyakran az iszlám) világ vezetőitől.

Ennek a torzult világképnek legékesebb példája a baloldalon eluralkodó vad Izrael-ellenes hisztéria, amelyen gyakran jól láthatóan átüt a zsidóellenes gyűlölködés is.

Soros György sosem volt Izrael barátja, ő az antiszemitizmus leküzdésének egyetemes útját választotta, mint a mélyen asszimilált zsidók általában: az egész emberiséget kell olyan szellemi-erkölcsi szintre felhozni, hogy a létrejövő szép, új világban ne legyen helye semmiféle előítéletnek. Az univerzális megváltásban hívő zsidók bizalmatlanul, sokszor ellenségesen tekintettek a zsidók önfelszabadítását hirdető cionistákra, mint az egyetemesség útjában álló, méltatlan, partikuláris mozgalomra. Soros György is ezen az úton járt, az Izraellel antagonisztikus ellentétben álló palesztinokat támogatta, amivel kivívta a zsidó államot támogatók széles köreinek ellenszenvét.

Soros Györgyre az elmúlt húsz évben erősen hatott ez a határok nélküli, egyetemes testvériséget hirdető baloldali szellemiség. A menekültválság idején is fenntartotta azt a nézetét, hogy a nyitott társadalom, a nyitott határok és a nagy etnikai keveredés az egyetlen megoldás és hatékony gyógyszer a kirekesztés ellen.

Az elmúlt évtizedekben azonban kiderült, hogy a nagy és csodálatos etnikai keveredés nem feltétlen hoz demokráciát és felvirágzást. Ha csak a nyugat-európai metropoliszok egyes külvárosaira gondolunk, ahol sokféle etnikum él együtt békétlenségben és bandaháborúkban, láthatjuk, hogy a sokféleség önmagában nem áldás: ha nem párosul a fejlett demokratikus intézmények működésével, akkor inkább káoszt eredményez.

A multikultit és sokféleséget ünneplő európai baloldal azonban mítoszokban gondolkodik: szegény elesettekről, menekültekről, megszomorítottak fölemeléséről és testvéri befogadásáról. A felebaráti szeretet vallásos parancsa éppúgy megjelenik itt, mint 19. századi gyarmatosítás és a 20. századi fasizmus feletti – nem mindig tudatos – lelkifurdalás. A szándék nemes, de a motiváció tisztázatlan, a gyakorlat pedig türelmetlen és dogmatikus.

 

Nagyság

Annak ellenére azonban, hogy aktuális politikája erősen megkérdőjelezhető, Soros György nagyságát mégsem lehet elvitatni. Világjavító eszméinek gyakorlati megvalósítására egyedülálló infrastruktúrát fejlesztett ki. Joggal viccelődött vele kapcsolatban ekképp egy amerikai újságíró: Soros az egyetlen amerikai állampolgár, akinek önálló külpolitikája van.

Nagyszabású munkásságában azonban tisztán és világosan jelenik meg a zsidó lét roppant paradoxona: kolosszális munkát végzünk egy boldog világ eljöveteléért, ahol többé nem mutogatnak ránk ujjal, zsidók mivoltunk miatt.

E kolosszális, világmegjavító munka során egyedülálló és legnyilvánvalóbb bizonyítékát adjuk zsidó mivoltunknak, amiért mindenki ujjal mutogat ránk.

Soros egy személybe sűrítve mutatja be azt, ami a 19-20 századi, modern kori zsidóság tragédiáját okozta: a gigászi, messianisztikus – és a többség számára átláthatatlan – küzdelem egy jobb, emberibb világért, amelyben végre nekünk is helyünk van, eljuttat bennünket oda, hogy a valóságos világban egyre nehezebben akarnak nekünk helyet adni.

Címkék:bűnbak, ellenség, Orbán-kormány, Soros György

 • Rokkant Emberek

  “És természetesen az ilyen társadalom befogadó: sem a gondolatok, sem az emberek különböző fajtái között nem diszkriminál.” …Ha ez így van, akkor a jobboldalt sem kell örökösen démonizálni és sokat sejtetően összemosni a szélsőjobbal. De régóta tudjuk: egy liberális “demokrata” addig demokrata, amíg a saját gondolatait hallja visszhangozni.

  • Biborosch

   Ez teljesen igaz szerintem, sőt még jobban!

 • Gábor Szekeres

  Bravó!

 • אישטוון

  Jó írás. Talán ez az általánosítás kimaradhatott volna belőle:
  “Gondoljunk Shylock történetére, melyből nem a zsidókat, hanem a keresztényeket és az ő beteges fantáziájukat ismerhetjük meg”. Még nyelvileg is bukdácsol.

  • Gerlóczy Ferenc

   Nem bukdácsol. Sem gondolatilag, sem nyelvileg.

  • baki

   elmegy, inkább, nem rossz, ez így van

  • Kékavian

   Minden ideológia vallás dogma beteges főleg ha fanatizmusba hajlik!

 • Testo

  “a Rotschildok egyszerűen megelőzték fejlettségben Európát jó pár évtizeddel.”
  Fejlettebb szélhámosok voltak, mint bárki más.
  A futárjuk gyorsabb volt, így a hamis hír miatt fillérekért felvásárolták az átvágott részvényesek tömegeit: “1815. június 20.-án hajnalban, a Rothschild futár NYOLC ÓRÁVAL KORÁBBAN érkezett meg, mint magának Wellington hercegnek a hírvivője !!!! Nathan Rothschild először az angol kormánnyal közölte, hogy Napóleon vereséget szenvedett, és átment a tőzsdére… “

  • aser

   Szélhálmosság lenne az információ létre hozása után elérhető anyagi haszon?NEM.

   • Testo

    HAMIS információ volt, és nem információ. Azt mondták, Napóleon győzött, miközben vesztett. Vagyis HAMIS információt hoztak létre Rotschildék.

    • aser

     De mivel nem ítélték el ezért őket,akkor ez csupán egy pénzügyi manővernek tekinthető.

     • winniethepooh

      Ez után a válaszod után gondolkozz el azon, vajon miért is utálják ennyien a zsidókat?

     • Rebeka

      Önigazolás? Magyarázom a bizonyítványomat? Végre már fel kellene ébredni és rájönni, nem csak zsidók működnek a bankszakmában, hanem más vallású/ nemzetiségű szakemberek is!!!

   • Kékavian

    Maga a tözsde ahogy müködik az a szélhámosság.

    • aser

     Mert fogalmad sincs a pénz csinálásról.

 • aser

  A sok dícséret után egy kritika:
  Soros annyira nem zsidó,hogy pl.Izraeli projekteket még soha sem támogatott.

  • אישטוון

   Palesztin projekteket annál inkább. De ettől még nem lett palesztin ugye?

   • aser

    Nem lett. De mivel támogatja őket,bűnrészes az arab terrorban!

   • Rebel

    De azért Izrael ellenes az igen.

  • HablatyÁrpád_Közpénznyelő

   Ez a kétarcú soros-szerep is az Izrael létezéséből adódó ember feletti konfliktust támasztja alá. Tulajdonképpen Soros is a Biblia, hogy ne mondjam I-ten számára talicskázza az építőanyagot. Csak az nem mindegy, ki melyik oldalon áll.

 • T. Szabo

  Kitünő szöveg!

 • baki

  A kommunizmus is a “világ megjavításának” szándékával történt és a mostani kommunistákat is ez fűti, Attól, hogy egy utópia többé-kevésbé pozitív, attól még gonosz, mert ami az útjában áll az utópiának ill. nem illik a képbe, azon átgázolnak, azt cserben hagyják, azt kiiktatják, stb… Evvel védeni Sorost, hogy nagy tévedés, hogy gonoszak a szándékai ekvivalens avval, mintha a kommunizmust védenénk ugyanígy. Soros egy veszélyes, befolyásos, eltökélt utópista, aki rengeteg szenvedést, veszélyt és nyomort okoz és nagyvonalúan átlép mások hulláin.

  • Biborosch

   Soros György egy igazán mélyen érző ember, aki nem tesz mást, csak tesz valami jót.
   Ezt miért kell támadni?
   Segíteni a menekülteket, az otthontalanokat nem más, mint Istent szolgálni, embernek lenni, szeretni.
   A Soros György elleni támadásokat a leghatározottabban visszautasítom!

   • szakertelem

    soros nem segíteni akar. hanem egy ideológiát ráeröltetni a világra. segíteni nem lehet migrációval. pár millió ember tönkreteheti európát, de többszázmillió nyomora ettől nem fog csökkenni. sőt európa is konfliktuszónává válik.

    • Biborosch

     Soros valóban nem segíteni akar, hanem segít.
     Óriási különbség!

   • Kékavian

    Soros ha segiteni akarna akkor az élőhelyükön segitené őket otthonnal oktatással hogyan nem kell tulszaporodni! Főleg ha nincs zaba!

    • Biborosch

     Hol, ahol zuhognak a bombák, mint a záporeső?
     Onnan csak szaladni lehet, ennyi.
     Te próbáltad már azt, ismered a helyzetet, téged bombáztak már ki úgy, hogy semmi, de semmi nem maradt?
     De, még ha nem is bombáznak a te utcádban, a környéken igen, ami a te világodat is ellehetetleníti.
     Te ezt szereted?
     Akkor rajta.

   • Rebel

    Soros egy veszélyes nemzetközi bűnöző. Megalomániás féreg.

    • Biborosch

     Mondd már el nekem, miért bűnözés az, ha valaki nemcsak akarja, de teszi is a jót?

 • אישטוון
 • szakertelem

  Keresztėnyek beteges fantáziájáról értekezni igazi náci tempó.

  Az érdekes az, hogy a kommunizmust az ateista zsidók hozták létre, és a nemzeti szocialista tanítványaik épp a zsidók ellen fordították a beteg szocialista ideológiát. Ma is zsidók erőltetik a nemzetközi szocializmust, amely már keleten száz millió halálát és több száz millió megnyomorítását okozta. Ne legyen kétségünk, hogy a nyugaton ma ûjra virágzó internácionalista agyrémnek, a mai ateista zsidó utópizmusnak is előbb utóbb a zsidók lesznek az áldozatai, ha így folytatódik az iszlám előre törése. Keresztények és vallåsos zsidók csak nézői a műsornak.

  A szocializmus minden irányzata Isten ellenes, a nemzeti és a nemzetközi verziója is. Időben kellene megálljt parancsolni és lezårni a xx. századot!

  • Biborosch

   Ez nem igaz!
   A szocializmus az emberek támogatására, boldogulására létrehozott eszmei áramlat, talán ideológia, de mindenképpen társadalmi és állami rendszer, ami igenis felemeli a nyomorgókat

   Ennek is lehetnek rossz megvalósításai, de nagyon sok jó van.

   A szocializmus nem más, mint az elesettek támogatása.
   Nehéz dolog ez, de otthontalanokat nem hagyhatunk az út szélén, hiszen emberek vagyunk.

   • szakertelem

    a szocializmus a legbutább formája a szegényeken való segítésnek. ember és természetellenes. ezért szükségképpen nyomorhoz és pusztuláshoz vezet.

    • Biborosch

     Kérdezd már meg a kistelepülésen élőket, és akár az USA-ban is megteheted, hogy nem egy kis szocializmusra vágynak-e esetleg?
     Miért?
     Mert akkor gondol rájuk a világ, nem kell nyomorban élniük.
     Van pl. náluk civilizáció.
     Támogatás nélkül viszont az alvilág karmaiba zuhannak, és akkor az Isten legyen hozzájuk irgalmas.

   • Rebel

    A szocializmus megvalósítása csak diktatorikus módon lehetséges mint ahogy ezt látványosan bizonyitja a történelem. Pontosan ezért legtöbbször kudarcba fullad, vagy kudarcba fog fulladni. Sokszor vérfürdő közepette. Akár nemzeti akár az internacionalista változatában

    • Biborosch

     És a demokrácia és a kapitalizmus hogy valósult meg?
     Ráült a világ nyakára, és kuss.
     Nem szereted?
     Szeretni fogod, vagy szépen eltakarodsz.
     Fellázadsz ellene? Es hogy, mondd már el.
     Kérdezd meg az amerikai indiánokat, elmondják neked.
     De a francia arisztokraták és papok is, lehet, hogy ők is tudnak valamit.
     Csak hallgasd őket.

     • Rebel

      A kapitalizmus nem valósult meg, a kapitizmus alapvető emberi viselkedés a kőkorszak óta ilyen vagy olyan formában. Időnként eltorzul és átcsap globalizmusba, mint most. Ez csak ídőleges. Szocializmus ahányszor próbálták kudarc, kudarc mert ellenkezik az ember alapvető természetével. Nem vagyunk tök egyformák.

     • Biborosch

      A kapitalizmus lényege az anyagi haszonszerzés, ez a neve is.
      Néha lök valamit a nyomorgóknak, de csak elvétve, hiszen nem természete.
      Ez valójában az “aki bírja, marja” elv.
      Nem kifejezetten humánus.

 • Bodó K. Attila

  Nem érdekel az, hogy zsidó! Az sem érdekel, hogy Magyarországon született.
  Sőt az sem, hogy holokauszt túlélő. Amely fogalommal, elnevezéssel
  csupán a hetvenes években találkozott a széles publikum. Amely fogalom
  azóta egy megélhetési iparág főcíme lett. Tehát ez mind-mind nem
  érdekel. Az érdekel, hogy ez az ember egy aljas tőzsdecápa, aki vagyonát
  etnospecifikus, beteges küldetéstudatának szolgálatába állítja és a
  tradicionális nemzetállami kultúrák és társadalmi béke feldúlására
  törekszik. Ez az ember az antiszemitizmus legnagyobb 21. századi
  indukálója. A zsidóság szégyene. Moloch-Jahve elfajzott ivadéka.

  • Rebel

   Soros nem a zsidóság szégyene, mint ahogy hasfelmetsző Jack sem az angolok szégyene. Legfeljebb azoknak a zsidóknak és másoknak a szégyene akik egyetértenek vele és védík. Azért szégyennek szégyen, hogy a Szombaton vannak akik megvédik ezt a zsidó és emberiség ellenes férget.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Az Öböl-menti államok normalizálnák a viszonyt Izraellel?

Az Öböl-menti államok vezetői hajlandóak lennének jobb viszonyt kialakítani a Zsidó Államal, amennyiben az valódi lépéseket tesz a palesztinokkal való kiegyezés érdekében. A The...

Megjelent a Szombat májusi száma!

Megjelent a 2017. májusi Szombat! Keresse a jobb könyvesboltokban és a nagyobb újságos standokon, vagy válassza a könnyebb megoldást: Fizessen elő...

Close