Szombat előfizetés 2017

A szerdai antiszemitizmus-konferencia margójára

Írta: Gadó János - Rovat: Politika, Történelem

Schiller-Szombat_banner-02_700x100px_Corsa_20160223

Hogyan lehetséges, hogy a Soros-ellenes kampányt menedzselő, ellenségképekre építkező magyar kormány lankadatlan küzdelmet hirdet az antiszemitizmus ellen? És miért kap ehhez egyes zsidó körökből támogatást?

A Fidesz kormányt a rendszerváltás óta példátlan központosítási törekvés jellemzi. Nemcsak a politikai irányítást és a gazdaságot, hanem az ezek erkölcsi fedezetéül szolgáló ideológiai szférát is igyekszik uralma alá vonni, és kívülálló erőknek mindebből csak annyit hagy meg, ami nem veszélyezteti hegemón hatalmát.

Van ennek a hatalomépítésnek egy új, nagyon szokatlan, bár logikus eleme: a kormány rendkívül aktív politikával igyekszik megmondani azt is, hogy mi az antiszemitizmus és kik az antiszemiták.

21. századi nyugati világunkban, ahol a Holokauszt vált az emberiség történelmének elsődleges összehasonlítási sarokpontjává, elementáris erkölcsi mércévé, a zsidók immár megkerülhetetlenek. Így a kormány nem is nagyon cselekedhet másként: ha már egyszer a zsidó ügy megkerülhetetlen, akkor jobb uralni, minthogy ez uraljon bennünket – gondolhatják. Így mi mondjuk meg, kik az antiszemiták, nem pedig ránk mondják ugyanezt. Bolond az, aki a mozdony elé áll a nyílt pályán. Fel kell rá szállni és át kell venni az irányítást.

Ennek a törekvésnek a jegyében bőséges pénzügyi támogatásban részesítenek minden antiszemitizmus elleni tanácskozást, konferenciát, felmérést, továbbá Holokauszt megemlékezést – feltéve, hogy időről időre ők is ott lehetnek és elmondhatják, mi a Holokauszt tanulsága, ki az antiszemita és hogyan kell ellene küzdeni.

Így lehetséges, hogy a Soros-ellenes kampányt menedzselő, ellenségképekre építkező kormány lankadatlan küzdelmet hirdet az antiszemitizmus ellen, és leantiszemitázza legfőbb riválisát.

Mindez remekül megmutatkozott a szerdán tartott konferencián, melynek két témaköre az antiszemitizmus és (vélhetően a kormány kívánságára) a migráció volt.

*

Úgy tűnik, a kormány ehhez a politikájához a Chabad/EMIH felekezetet találta meg partnernek. Hogy miért? Mert ennek a mozgalomnak van víziója, és tudja, mit akar. Nagy ívű vallásos céljait követő közösségről van szó, amely könnyebben tesz politikai engedményeket a hatalomnak, mert számára a politika nem végcél. Ugyanakkor a Chabad mozgalom felismerte a zsidó politika fontosságát, ezért látunk Chabad rabbikat a hatalom közelében Magyarországon, Lengyelországban, Oroszországban. A hatalom pedig, a legitimációért cserébe, szíves örömest ad a mozgalomnak lehetőséget vallásos intézményei kiépítésére. Ezek az intézmények (óvodák, iskolák, kulturális központok, stb.) fogják visszavezetni az elvilágiasodott zsidókat, főként azok gyermekeit, a Tóra szelleméhez – reméli a Chabad mozgalom, amely hatalmas energiával építi infrastruktúráját.

A Mazsihisznek a maga részéről nincsenek víziói, identitásválságban szenved, leginkább a megmaradással van elfoglalva. Vannak már identitással kapcsolatos érdekes viták, de a reakciók egyelőre lagymatagok, nem „hatoltak be a tömegekbe”.

Az egyéb zsidó szervezetek gyengék, nem komoly partnerek, kormányt legitimáló feladatra alkalmatlanok.

Magyarországon a Mazsihisznél jóval erősebbek, elszántabbak a „nem zsidó zsidók”. Ők azok az erősen asszimilált, zsidó felmenőkkel rendelkező emberek, akik zsidó identitásukat az emberiség egyetemes megjavítása ügyébe szublimálják, így itthon a magyar demokrácia védelmét és egyéb progresszív ügyeket (kisebbségvédelem, antirasszizmus, melegjogok, női jogok, stb.) írnak fel zászlajukra. A zsidóság számukra inkább a múlt: főként az antiszemitizmus megjelenése esetén fontos számukra. Szerethetik a zsidó történelmet, kultúrát, de Izrael és más zsidó közösségek számukra másodlagosak, kommunikációjukban ez a téma ritkán jelenik meg, sokszor gyanakvással tekintenek a zsidó államra, mint nyugat-európai progresszív körökben szokás.

*

A Chabad mozgalom szelleme teljesen más: politikájában a világ zsidóságának egészét tartja szem előtt, és mindezt átfogó, jövőorientált koncepció keretében teszi. Izrael, a zsidók állama így természetesen elsőrangú fontossággal bír számára, helyzetét átlátja és igyekszik lépéseit segíteni. (Az izraeli vallásos közösségnek nyújtott engedményekért is, persze.)

Az önmagát kereső, identitásában bizonytalan neológ zsidóság képviselője, a Mazsihisz nem lát az ország határain túl, nincs semmiféle aktív, céltudatos külpolitikája, szellemileg nem kapcsolódik semmilyen nemzetközi zsidó vallási irányzathoz. Így, nemzetközi ügyekben járatlanul, Izrael államára naiv áhítattal tekint, helyzetét, politikáját mélységében nem érti, nem ismeri, és döbbent csodálkozással figyeli, ha a zsidó állam a saját érdekeit képviseli, amelyek óhatatlanul szembekerülnek néha más zsidó érdekekkel.

A „nem zsidó zsidókról” gyakran ugyanez mondató el: nem foglalkoznak (legfeljebb néha rokonszenveznek) Izraellel, számukra a politika dimenzióit az Orbán-rendszer elleni küzdelem tölti ki és az ehhez nem igazodó izraeli politikát úgy tekintik, mint a szabadság egyetemes ügyének elárulását.

Így tehát a Chabad koncepciózus, távlatos Izrael-politikáját a magyar zsidók többsége nem látja át, mert láthatárukat kitölti az Orbán-rezsim elleni küzdelem. Ez a küzdelem nem lenne ilyen ádáz, ha nem lenne mögötte az elmúlt száz év, a numerus clausustól, a zsidótörvényeken át, a deportálásokig. A magyar zsidók számára mindenfajta agresszív nacionalizmus, teljesen érthetően, a Vészkorszak halálos veszedelmét idézi fel. A magyar zsidó identitás először és másodszor Holokauszt identitás. 1944 után ez nem is lehet másképp.

És a Mazsihisz mélységesen magyar zsidó szervezet.

*

Az Orbán rezsimmel szembeni – elementáris félelmektől és indulatoktól fűtött – küzdelemben a magyar zsidók túlnyomó többsége nem veszi észre, hogy tőlünk nyugatra kialakult egy újfajta veszedelem: a zsidógyűlölet immár az általuk nagyra tartott, kisebbségvédő, emberjogi nyelven szólal meg. (Izrael „kirekesztő”, „rasszista”, „kolonialista”, „népirtó”, stb.) A 21. század nyelvén beszél tehát, éppen úgy, ahogy korábban is mindig a kor embere számára jól érthető nyelvén szólalt meg a zsidógyűlölet.

A fentiek következtében azok az európai országok, amelyek e korszerű eszmékre alapozzák politikájukat, nyitottak lesznek az újfajta zsidógyűlöletre. Így ütközik Izrael egyre nagyobb ellenállásba, amikor Nyugat-Európában próbálja politikáját érvényesíteni. Viszont nyitott kapukra talál Közép-Kelet-Európában, ahol az uralmon lévő nacionalista kormányok éppen az emberjogi, kisebbségvédő szellem ellen küzdenek, valamely ókonzervatív, keresztény mázzal leöntött nacionalizmus zászlaja alatt.

A jelenlegi Izraeli vezetés választott: úgy mérte fel a helyzetet, hogy korszerű, emberjogi nyelven megszólaló zsidógyűlölet, melynek nevében rendszeresen megbélyegzik Izraelt a világ számtalan fórumán, immár a nagyobb veszedelmet jelenti. És ha nagyon nehezen tud a haladó Európával közös értékekre építkezni, mert elutasításra talál, akkor közös érdekekre építkezik más, kevésbé demokratikus országokkal – Magyarországtól Kínáig.

A külföldi gyökerű, világpolitikában jártas Chabad pontosan átlátja ezt a helyzetet és támogatja ezt a politikát. Felkészült, reálpolitikus, azért olyan hatékony. A magyar zsidók többsége pedig nem is érti, miről van szó. Nem az a baj, hogy nem ért egyet a Chabaddal; az a baj, hogy nem érti, mi történik körülötte.

*

A Chabad Lubavits egyfelől kelet-európai, messianisztikus szellemiségű, másfelől amerikai központú és amerikai hatékonyságú szervezet, amelynek helyi képviseletei vannak Magyarországon, Oroszországban, stb. Világméretekben gondolkodik, egyetemes, misztikus vallási célokat követ, melyek a történelmen kívül léteznek. Így tehát a Chabad a Holokauszt emlékén is felül tud emelkedni – amire a magyar zsidók nyilván nem lehetnek képesek.

A fentiek fényében válik tehát érthetővé, miért adja meg a Chabad a kósersági pecsétet az Orbán-rendszer zsidópolitikájára: mert nem a magyar múlt az elsődleges számára, hanem az egyetemes zsidóság jövőjével kapcsolatos víziói, amelyet messianisztikus elszántsággal, amerikai pragmatizmussal és komoly politikai felkészültséggel igyekszik megvalósítani. E nagy víziókhoz képest másodlagos, hogy éppen ki ajánlkozik mindehhez partnerként.

Címkék:antiszemitizmus, Chabad, konferencia, Orbán-kormány

 • Kurdi Krisztina

  Nagyon pontos elemzés!

 • Sándor Friedmann

  Tanítani kéne…

 • T. Szabo

  Hasznos lenne pontosan és részletsen emlékezni, hogy mi is történt 2010 óta.

  http://hvg.hu/velemeny/20101017_spiegel_follath_budapest

  A SPIEGEL egy új antiszemitizmus központjának nevezve a magyar fővárost.

  Ilyen felháborító szövegekkel Erich Follath sajnoos akkor még Konrád Györggyel együtt 2010 óta többször támadta az Orbán kormányt.

  Idézet ” Konrád. A szemére veti Orbán Viktor kormányfőnek, hogy a választók megnyerése érdekében tudatosan nem határolódik el az ultrajobboldal szóhasználatától. “Kiengedte a fasiszta szellemet a palackból, az pedig nem lesz hajlandó visszatérni oda.”

  2010-ben a “Jobbik” Orbán bűne volt, most pedig Heller Ágnes a “Jobbik”-ot tartja szövetségesnek Orbán ellen.

  Konrád pedig 2015 óta támogatja Orbán határpolitikáját.

  Én felháborodtam a fenti 2010-es Spiegel cikk olvasásakor és a német sajtóben sok ilyen
  botrányos cikk jelent meg. A pontos emlékezet fontos az antiszemitizmus konferencia alkalmával. Az Orbán kormány 2010-es kezdése a legvadabb és hamis antiszemitizmus vádakkal kezdődött a német sajtóban. Én 40 év után felmondtama Süddeutsche Zeitung szerződésemet, amivalamikor egy minőségi ujság volt. A SPIEGEL már korábban lesülyedt a
  fent idézett 2010 szöveg szinvonalára.

  Pelle János a HVG.HU véleményszöveg írója 2010-ben megjósolta az ellenzék reménytelen helyzetét ami 7 év óta nem javult.

  • T. Szabo

   Pelle János 2010-es szövege a hvg.hu oldalán 7 év után is fontos:

   ” Valóban Magyarország jövője a tét. Az ellenzék ma Magyarországon – sajnálkozhatunk rajta, örvendezhetünk miatta –, egyelőre nem rúg komolyan labdába. Éppen ezért, aki nem vesztette el a józan eszét, az nem a „minél rosszabb, annál jobb” jegyében azon imádkozik, hogy Orbán politikája becsődöljön, hanem ellenkezőleg, azon, hogy a helyzet normalizálódjon, sikerüljön stabilizálni a gazdaságot, túljutni a társadalmi válságon. Csak ez garantálhatja, hogy ne erősödjék meg a szélsőség, legyen az jobb- vagy baloldali. ”

   Pelle János a Wikipediában:

   Pelle János (Budapest, 1950. február 7. – ) magyar író, újságíró, publicista, irodalomtörténész, történész.

   • Joszi

    Pelle eszmefuttatását érdemes a valamikori Horthy rezsimje is alakalmazni, akkor is ugyanígy volt, s milyen igaznak bizonyult.

 • Nechemia Ben Avraham

  Teljesen korrekt elemzés, egy kérdés azonban mindenképp felmerül. “…miért adja meg a Chabad a kósersági pecsétet az Orbán-rendszer zsidópolitikájára”, olvassuk a vége felé. Konkrét válaszokat várok: mi az, ami miatt nem lenne szabad megadnia? Mi az, ami az Orbán-diktatúrában egyértelműen antiszemitának nevezhető?

  • agnes losonczi

   Kezdve a régivágású antiszemitizmusra alapozott soros kampánnyal az, hogy hagyja ámokfutni minden következmény nélkül a magyar rasszista szélsőjobbos szervezeteket és csoportosulásokat, az, hogy adaptálta az antiszemita nyelvezetet és elméleteket a politikai diszkurzusába (ugyan nézz már be egy fideszes közösségi oldalra), az, hogy szerecsenmosdatja és mennybe meneszti az antiszemita politikusokat és háborús bűnösöket, sőt még szobrokat is állít nekik, az, hogy a világ összes nácija szerint itt élvezhetik magukat biztos menedékben, és még sorolhatnám. Ezt némi szócsépléssel és a chaba”d megvásárlásával ellensúlyozni próbálja, de csak a legnaívabbak dőlnek be neki. A chaba”d meg elárulja a zsidóságot és a zsidó értékrendet a magatartásával; én ezentúl nem tekintem őket zsidóknak.

   • Joszi

    Pontosan így van, s bizony kevéssé vigasztal, hogy világméretekben mi, hogy alakul, ha itt ebben a szerencsétlen országban újra a jobboldali, igen jobboldali antiszemitizmust támasztják fel, mely ezer éve összetartó ereje a magyar jobboldalnak, s erre építenek újra .Nyiro,Wass, Horthy, s társai rehabilitációja nem elég bizonyíték erre.

   • antalom

    Régi- vagy újvágású, mindegy:

    Az Európai Unió rasszizmus ellenes ügynöksége képtelen definiálni az
    antiszemitizmus fogalmát – jelentette be Blanca Tapia, az ügynökség szóvívője.
    (Jewish Telegraphic Agency, 2013. december 4.)

    • Joszi

     Szóljanak Köves Slomonak, majd útbaigazítást ad, hogy a fal adja a másikat.

     • antalom

      Nem kéne erőszakoskodni az EU-val.
      Egy előző egyesült Európából már baj származott.

  • oxális

   Schmidt Mária, szobor a Szabadság téren, Holocaust múzeum, Sorsok háza és általában a retorika.

  • Mrozek L.

   Remek kérdés. Több mint 50 Wass Albert szobrot állítottak a jogerősen elítélt háborús bűnösnek, aaki zsidókat gyilkolt.. Tucatnyi Esterházy János szobrot, aki szintén jogerősen elítélt háborús bűnösnek, szobrot Koszorús Frencnek akinek élettörténetét meghamisították és zsidómentőt faragtak belőle… hogy csak néhányat említsek…

 • Hunyadi Péter

  Tanulságos cikk.
  Az antiszemitizmus, politikai bunkóként való használatának visszásságairól szól szerintem! Veszélyes játékot játszottak felelős emberek, amikor az antiszemitizmust “jobboldali” szókapcsolattal kötötték össze. Történelmi bűn! Be kellene látniuk és bocsánatot kérni a zsidóságtól!
  Miközben még mindig ragaszkodnak ehhez a téveszméhez, aközben a zsidóság és minden civilizáció megszállott ellenfelét, az iszlám hatalomátvételét támogatják Európában. Döbbenetes!
  A Chabad mozgalmat nem terheli ez a szómágia és a zsidóság és az egyetemes civilizáció érdekében gondolkodik és cselekszik. Jól teszik. Ebben persze partner minden valóban demokrata, köztük természetesen a Fidesz-KDNP is!
  Mondom ezt magyar reformátusként, aki nagyon tiszteli Izrael politikáját és erőfeszítéseit jó példának állítja!

 • agnes losonczi

  Egy dolog az, hogy egy zsidó szervezet, csoport vagy képviselet képes-e a kormány legitimizációra és egy homlokegyenest más dolog az, hogy hajlandó-e a zsidóság jezsuitájaként arra, hogy zombit csináljon magából, mint a chaba”d. A cél sosem szentesíti az eszközt, az eszköz kérdőjelezi meg a legnemesebb célt is.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Izrael súlyos csapásokat mért a Hamász állásaira

Az izraeli védelmi erők több harckocsija és egy repülőgépe csapásokat mért csütörtökön a Hamász palesztin szélsőséges mozgalom négy állására a...

Kiránduló telepes gyerekcsoportot támadtak meg Ciszjordániában

Támadás ért egy főleg gyerekekből álló izraeli telepes csoportot Észak-Ciszjordániában, mely arra kényszerítette az egyik fegyverrel rendelkező szülőt, hogy belelőjön a...

Close