A létszám feletti, otthon hagyott próféták: Isten máshogy válogat, mint mi

A létszám felettiek, az otthon felejtettek, az ismeretlenek és a nem fontosak bevonása, közel engedésük Istenhez jelenti minden közösség legnagyobb tartalékát, legnagyobb erejét. Az, ha meghalljuk a „létszám felettiek” hangjával szólító Istent. Beháálothá hetiszakasz  (4Mózes 8:1–12:16)  Mózes fáradt, panaszkodik, arra, hogy a zsidók panaszkodnak. Ez a Tóra leggyakrabban ismétlődő jelenete, egyben az összetartozás és a hit nagy próbája is. Próbája annak, hogy mit tud ebből kihozni a sivatagi nemzedék. Ezúttal igazán elege van Mózesnek, fel is ajánlja a Megbízójának lemondását, az se baj, ha küldetése vége egyúttal élete végét is jelenti. Fáradt, menne már. Köszönettel visszautasítja az Örökkévaló őt kiválasztó döntését és felveti, hogy választhatna néha valaki mást is végre. Érthető igény, de ez nem így működik. Elhívott mivoltától és megtalált önmagától senki sem szabadulhat. Ilyet egyszerűen nem lehet kérni. Az Örökkévaló mintha gyanakodna. Teljesíti a kérést: jó, legyen másnak is isteni tekintélye, karizmatikus befolyása a népre. Kapja meg Mózes, amit szeretne, de nézzük meg, zavarja-e a Seregek Urához fűződő kivételes kapcsolatának elvesztése. Derüljön ki, hogy panaszkodik vagy dicsekszik, amikor azt mondja, fárasztja már Isten általi kiválasztottsága. Abban maradnak, hogy Mózes összegyűjti a nép véneit, hetven főt, akikre rászáll majd az Örökkévaló szelleme és Mózes onnantól kezdve megoszthatja velük terheit. Úgy is történik. A vének összegyűlnek a Frigysátornál, ahol egy időre prófétai látomásaik támadnak. De közben két másik ember, Eldád és Medád – akikről sosem hallottunk és sosem fogunk hallani többé, akiknek még a neve sem hangzik elég zsidósan (felmerült az is, hogy nem is a héberből erednek) – szintén prófétálnak szerte a táborban. Pedig őket nem is hívták a Frigysátorhoz, a hetven vén között. Őket senki nem akarta beavatni, nem voltak részei a tervnek, őket senki sem kérte, hogy prófétáljanak. Igazából – a jólneveltség szabályai szerint – nekik nem is lenne szabad hallani Istent. Kik ezek az emberek és … Bővebben: A létszám feletti, otthon hagyott próféták: Isten máshogy válogat, mint mi