„…a zsidótörvény alól, mint kivételezett jöhessek tekintetbe”

Zsidómentességet kérő levelek Jaross Andor belügyminiszterhez. Részletek Hankiss Ágnes könyvhétre megjelent kötetéből. „… Kiderült, az ÁBTL 587 olyan beadványt őriz, amelyekben benyújtóik Jaross Andor belügyminiszterhez (néhány esetben a kormányzóhoz vagy a miniszterelnökhöz) fordulnak mentesítésüket kérve – az 1939. évi IV. zsidótörvényben foglalt mentességi elvek alapján – a zsidótörvények hatálya alól.” „…A kérelmezők között vannak katonák, értelmiségiek, hivatalnokok, művészek, köztisztviselők, iparosok, földművesek, vállalkozók, boltosok, kétkezi munkások. Az első magyar benzinkút megépítője és névadója, vagy a rádiumos rákkezelés magyar kezdeményezője. Neves régész és világhírnevet szerzett sportoló; egyetemi tanár és tanítónő, földműves és parasztgazdálkodó, vasutas és kárpitos, orvos és patikus. Erdélyi utazási iroda alapítója, vagy az Erdélyi Bank vezérigazgatója. A magyar óceánrepülés előkészítője és történetírója, vagy az első csepeli rádiótávíró-állomás megépítője. Hírszerző és csendőrőrmester; meg a rendőrnyomozó, aki két ízben akadályozott meg Horthy elleni merényletet. Fodrász és pék, géplakatos és korcsmárosnő, karmester és bérelszámoló, ügyvéd és újságíró. Híres étterem tulajdonosa, vagy a Tabán és a Vár-bazár városrendezési tervének kidolgozója. Ami közös bennük: nem értik, mi és miért történik velük, nem találnak racionális fogódzót, miért akarja az általuk szeretett haza kitaszítani őket és megfosztani önnön sorsuktól. Igen, a sorstalanság itt is a kulcsszó: a személyes sors valósága, értelme és bizonysága az, ami a zsidótörvényekkel megszakad, beleveszik a kollektív tragédiába. Próbálnának valahogyan megkapaszkodni a ráció maradékába, a sorstalanságból visszakapaszkodni a sorsukba  – erre tesznek kísérletet, illuzórikus erőfeszítéseket ezekkel a kérelmekkel, az utolsó pillanatokban.”                                                            Hankiss Ágnes: Bevezető gondolatok   „elfogtak, elhurcoltak, agyon gyötörtek” Kampler Sándor csendőr Kunszentmárton Alulírott Kampler Sándor kunszentmártoni lakos nyugállományú m.kir. csendőr főtörzsőrmester azon alázatos kérelemmel fordulok a Nagyméltóságú Belügyminiszter Úrhoz, hogy méltóztassék részemre olyan igazolványt kiállítani, amely szerint reám és családomra, illetőleg családom tagjaira a sárga csillag viselése nem kötelező és a zsidótörvény alól, mint kivételezett jöhessek tekintetbe. Izraelita vallású 5 gyermek atyja vagyok, 1878. évi június 7.-én Szentes városában születtem … Bővebben: „…a zsidótörvény alól, mint kivételezett jöhessek tekintetbe”