Szombat előfizetés 2017

Nem zsidót temetni zsidó temetőben – kemény ütésváltás az EMIH és a Mazsihisz között

Írta: Gadó János - Rovat: Hagyomány, Politika

Schiller-Szombat_banner-02_700x100px_Corsa_20160223

Súlyosan eldurvult és kölcsönös sértegetésbe, vádaskodásba torkollott egy vallási gyökerű vita a honi zsidóság két nagy vallási szervezete, az EMIH és a Mazsihisz között.

Kozma utca 2

A Kozma utcai temető, háttérben a ravatalozó épülete

A feszültségek nem mai keletűek, s a légkör sajnos már érett volt egy mélyebb konfliktus kirobbanására. Egy hónappal ezelőtt, a zuglói zsinagógatűz után, a Mazsihisz szarkasztikus kommentárban hárította el az EMIH által felajánlott segítséget, azt éreztetve: a médiában felajánlott támogatás valódi célja az önfényezés, nem a tényleges segítségnyújtás, s leszögezte: a valódi segítség az lenne, ha az EMIH kifizetné lejárt tartozásait.

A közvetlen előzményeket tehát úgy summázhatnánk, hogy a Mazsihisz EMIH-hel szembeni jóhiszeműségének végére ért.

Mindamellett a vita ekkor még a hagyományos keretek közt maradt: Oberlander Baruch rabbi, az EMIH vezető vallási tekintélye halachikus vitairatban reagált, szemügyre véve, hogy a segítség nyilvános felajánlása valóban ellentmond-e a hagyománynak.

Az első pofon

Néhány héttel később Oberlander interjút adott a HaMevaszer című izraeli, ortodox újságnak. Ebben felhánytorgatta, hogy a Mazsihisz a Kozma utcai temetőben nem zsidók eltemetését is megengedi. Érvelése szerint ez az eljárás sérti a jóhiszemű elődöket, köztük nagy tekintélyű rabbikat, akik annak idején komoly pénzeket fizettek a sírhelyért, abban a hitben, hogy zsidó hittestvéreik között fognak nyugodni. Nem részletezte, hogy a kifogásolt temetésekre milyen körülmények között került sor, viszont felszólította az ortodox olvasóközönséget, hogy hallassák a hangjukat, vagyis gyakoroljanak nyomást a Mazsihiszre az elfogadhatatlan helyzet megváltoztatása érdekében.

Oberlander Báruch

Oberlander Báruch

Egy ortodox rabbitól nem meglepő, hogy az ortodox hitelveket számon kéri, de kérdés, hogy miért itt és most és miért ilyen hangnemben? („Ki jogosította föl erre a jelenlegi vezetést?”)

A nyomtatott lapban megjelent cikk alighanem megmaradt volna a célközönség köreiben, ha nem ismerteti a nagy látogatottságnak örvendő, izraeli vallásos cionista Arutz 7 hírportál. Itt fedezte fel a kurucinfo héberül is tudó munkatársa, szemlézte, és összefoglalójában közzé is tette annak egy mondatát magyarul, mely szerint „Egyetlen goj eltemetése a már régebben eltemetett százezer zsidó közé, mind a százezer zsidó halottat sérti”. (A szövegkörnyezetből kiragadott mondatok szó szerinti fordítása és félremagyarázása köztudomásúlag a zsidógyűlölők régi fegyvere.)

Visszavágás

A szélsőjobboldali portál tudósítására figyelt fel Radnóti Zoltán rabbi, a neológ rabbitestület elnöke, aki Facebook oldalán rendkívül indulatos hangnemben válaszolt – nem a neonáci portálnak, hanem Baruch Oberlandernek. „Ámokfutás”, „álszent”, „vallási fanatizmus”, „kirekesztés”, „szégyent hoz… az egész magyar zsidó közösségre” – egyebek közt ilyesmiket vágott Oberlander fejéhez. Válaszának racionális része az volt, hogy a Mazsihisz mint önálló egyház (sic) maga dönt vallásgyakorlatáról, Oberlander efféle cikkei pedig az egész magyar zsidóságnak ártanak. Figyelemre méltó megjegyzése volt, hogy „magánemberként és rabbiként is vallom, hogy ember és ember között nem lehet különbséget tenni sem éltében, sem holtában.” A humanista hitvallás szépen hangzik, de felmerül a kérdés: ha így van, mi szükség zsidó temetőre?

20150403radnoti-zoltan-rabbi-bet-salom2

Radnóti Zoltán

Egy nappal később a Mazsihisz is elérkezettnek látta az időt, hogy a politikainak értelmezett támadásra támadással válaszoljon. „Mi kérünk elnézést Oberlander rabbi helyett” című közleménye nem követi Radnóti rabbi dühödt stílusát, de azért „szörnyű kijelentés”-nek, „egyszerűen embertelenség”-nek minősíti Oberlander mondatát, s jó előre leszögezi, hogy „Ennek a mondatnak nincs köze vallásjogi vitákhoz”. Így tehát a Mazsihisz a valláson kívüli, általános etikai síkra tereli a vitát.

Rekontra

Válaszában az EMIH közleménye sem az antiszemita portált támadja, hanem a Mazsihiszt. Joggal mutat rá, hogy a zsidók – és kizárólag zsidók – eltemetése a zsidó temetőben a vallási hagyományokhoz tartozik – éppúgy, mint ahogy például katolikus templomban is csak katolikusok házasodhatnak.

Ezután azonban – minden konkrét bizonyíték nélkül – megismétli Oberlander vádjait és megtoldja azzal, hogy „állítólag a Mazsihisz világi vezetésének kezdeményezésére – anyagi érdekekre való hivatkozással – hivatalosan is felrúgták a zsidó vallás temetkezéssel kapcsolatos szabályait”. Bizonyítékot nem hoz, holott alig képzelhető el, hogy a Mazsihisz vezetői hivatalosan anyagi érdekekkel indokolnák nem zsidók eltemetését.

Fordítás vagy ferdítés?

Az inkriminált mondat magyar változatát a közlemény félrefordításnak nevezi, holott a fordítás – szó szerint – helytálló. (Mint említettük, a gond éppen a kontextust ignoráló, szó szerinti fordítással van.)

Mint kiderül, az EMIH részéről egyetlen héber szó, a גוי betűhív fordítását (goj) kifogásolják. Nem ok nélkül: e szó kontextus nélküli magyarítása valóban az antiszemiták régi fegyvere, amellyel hamis módon azt sugallják, hogy ez lenéző kifejezés és bizonyíték arra, hogy a zsidók megvetik a nem zsidókat.

kozma-utca

Régi sírok a Kozma utcai temetőben

Joggal kifogásolhatja tehát az EMIH, hogy a Mazsihisz részéről hallgatólagosan elfogadják a mondat kurucinfo-féle interpretációját. Mindezt azonban jobbító szándékkal is lehetne kifogásolni, ám az EMIH (hivatalosan: az Ortodox Rabbinátus) közleménye nem a párbeszédre törekszik. Utolsó előtti mondata így hangzik: „Szomorúsággal nyugtázzuk, hogy a magyarországi neológ hitközség vezetése egy neonáci hírportálból tájékozódik saját hagyománya és nyelve alapkérdéseiben.”

Ennél durvábban nehéz lenne megfogalmazni, hogy teljes erkölcsi és vallási hiteltelenséggel vádolják a Mazsihiszt.

Miről is van szó?

Viszontválaszában Radnóti rabbi (ismét indulatosan) és a Mazsihisz is (valamivel visszafogottabban) azt a pontot üti tovább, ahol Oberlander rabbi és az EMIH a legsebezhetőbbnek tűnik: az „Egyetlen goj eltemetése” kezdetű mondatot támadják újfent, vállalhatatlannak nevezik, és ismételten bocsánatkérésre szólítják fel Oberlandert.

Viszont első ízben sejlik fel a Mazsihisz közleményéből, hogy tulajdonképpen miről is folyik az egész vita: „Sajnáljuk, hogy Köves rabbi és közösségének vallási vezetői nem érzékelnek erkölcsi dilemmát, amikor arról kell dönteni, hogy két eltérő vallású ember, akik együtt élték le az életüket, egymás mellett pihenhet-e, vagy sem.” Vagyis a dilemma (amit még mindig nem neveznek egyenesen néven) a nem zsidó házastárs eltemetése a zsidó temetőben.

A két felekezet közötti nyilvános „eszmecsere” – úgy tűnik – itt befejeződött.

Nem tudjuk, hogy a nem zsidó házastárs eltemetése mióta gyakorlat a Kozma utcai temetőben, ez hány embert érint, kivétel-e az ilyesmi, vagy inkább szabály. A neológ rabbiság részéről semmiféle állásfoglalás vagy tájékoztatás nem hangzott el ezzel kapcsolatban. Mivel a hagyománnyal ez a gyakorlat ellenkezik, a rabbinikus állásfoglalás valóban elkelne – de a neológia sohasem arról volt híres, hogy újító halachikus döntéseket hozott, hanem arról, hogy – vallási szempontból – a világ változásait inkább passzívan tudomásul vette.

Két világ között

Ne beszéljünk most a „goj” szó helyes vagy helytelen fordításáról: a hagyományőrző zsidó világ és a nem zsidó (ez esetben: magyar) közfelfogás között olyan nagy a különbség, hogy azt egyszerű fordítással gyakran nem lehet áthidalni. Nem véletlen, hogy a hagyományos zsidó szövegek idegen nyelvre fordításakor a lábjegyzetek és magyarázatok gyakran több helyet foglalnak el, mint maga az átültetett szöveg.

A pesti neológia vonzáskörében élő zsidók nyilván közelebb állnak a magyar liberális, multikulti világhoz, mint az izraeli ultraortodoxia közegéhez. A nem zsidó társsal kötött házasság itt mindennapos, ott elképzelhetetlen. A beolvadás határán álló, hagyományai maradékát őrző közösségnek egészen mások a dilemmái, mint annak, akinek világát teljes egészében a hagyományos parancsolatok töltik ki. Az ultraortodoxia világában a nem zsidó halottakról szóló mondat (a stílustól eltekintve) egyszerű utalás a vallástörvényre, a nem zsidó közegben (melynek a pesti multikulti szubkultúra is része) viszont megbotránkoztató kijelentés.

Közvetítés vagy bezárkózás

Nagyon kevesen ismerik mind a két világot. Oberlander rabbi közéjük tartozik. Adott esetben ő lehetne a tolmács a kettő között. Inkriminált cikkében azonban nem ezt tette: az ultraortodox újságban nem csupán ultraortodox szemüveggel nézte és ítélte meg a budapesti zsidó közeget, hanem az utóbbi sajátos problémáit nem próbálta megértetni, azokról említést sem tett. Holott – csaknem húsz éve Budapesten működő rabbiként – ezeket a gondokat nagyon jól ismeri.

Oberlander cikkét látva Radnóti és a Mazsihisz vezetői alighanem valami ilyesmit éreztek: ha te úgy, hát mi is úgy! Felvették a kesztyűt, félretették az empátiát és egyértelműen a budapesti multikulti szemüvegén keresztül vették szemügyre Oberlander szövegét, meg sem próbálták az ultraortodoxia szempontjait megértetni. Holott a zsidó vallás parancsai számukra éppenséggel nem ismeretlenek.

A vita – a magyar zsidó közegben eddig példátlan módon – eldurvult, mind a két fél a másikat lenullázó üzeneteket fogalmazott meg, zsidó fórumokon ugyan, de nyilvánosság előtt, mindenki számára hozzáférhetően. A vitát kiváltó neonáci portál cikke komoly indulatokat váltott ki belőlük, de ezeket nem a neonácik, hanem egymás ellen fordították.

A „minden mindennel összefér” felfogását valló nyugati multikulti – melyben a pesti zsidók többsége otthon érzi magát – és az évezredes hagyomány parancsaihoz ragaszkodó ortodox zsidóság világa nem kompatibilis. Fordítással nem lehet őket közel hozni egymáshoz, csak türelmes, néha hosszadalmas magyarázatokkal megértetni mindkettejük szempontjait. A Magyarországon élő rabbik mind a két világot ismerik – ki egyiket, ki másikat jobban. Ők, a tudással felvértezett tanítók, mesterek lennének hivatottak arra, hogy ha szükséges, a két világ között közvetítsenek. A rabbik ezúttal nem ezt tették: ehelyett bezárkóztak az egyik világba, s onnan lőtték a másikat.

Az efféle konfliktus korántsem ismeretlen a zsidó történelemben: a parancsolatok értelmezésén és megtartásán – ami ebben a vallásban az egyik legfőbb értékmérő – időről időre vad szócsatákat, ezen is túlmenő háborúságot vívnak közösségek és rabbik. Elég itt haszidok és mitnagédek évszázados küzdelmére gondolni.

De azért legalább azt észrevehették volna egymás aprítása közben, hogy a kurucinfó adta alájuk a lovat.

 

Címkék:asszimiláció, hagyomány, KOzma utca, rabbi, temetés, vegyesházasság

 • Attila János Paniti-Bodó

  “ember és ember között nem lehet különbséget tenni sem éltében, sem holtában.”

  VALAHOGY ezt a szellemiséget Radnóti rabbi nem érvényesítette, amikor kiderült dr. Egri Oszkárról, hogy nem halachikus zsidó és ezért mindenhonnan száműzte.

  dr. Egri Oszkár kifizetése: http://i.imgur.com/4BhzQGh.jpg

  dr. Egri Oszkár kiűzetése a Paradicsomból: http://i.imgur.com/f4c9DTP.jpg

  Amennyiben halachikus zsidó még az sem számít, ha egy jó darabig véresszájú antiszemita és anti-cionista. Viszont. ha nem az, de hithű zsidó, akkor pária! http://i.imgur.com/P9v8wlx.jpg

  • Ugyan már! Az hogy Egri úr halachikusan zsidó-e vagy sem egy dolog. HA halachikusan nem zsidó DE betér(t) akkor Radnóti rabbinak semmi kifogása nem lenne illetve lett volna ellene. Viszont ha nem tért be és nem halachikusan nem is zsidó, csak mondjuk lejár egy zsinibe értelemszerűen nem válik zsidóvá. No most nyilván a torához pont úgy nem lehet felhívni egy nem zsidót mint ahogyan mondjuk nem áldozhat a rom.kat. vallás szerint aki nem vette fel a keresztséget. Minden vallási közösségnek megvannak a maga szabályai. Ezek a szabályok nem a kirekesztést hanem az összetartozást hivatottak megvalósítani
   Nyilván ez más vallások esetében is hasonlóan van.
   A mazsihiszben teljes rendszerváltozásra van szükség. A régebbi vezetés (Zoltai féle vezetés) csupán egy szűk kör gyarapodását szolgálta, és esetleg csak a hozzátartozok számára volt kedvező. Sajnos a tények kemény dolgok a számok a fentieket igazolják. Az új hullám, amihez többnyire a mostani rabbi vezetés is tartozik a megújhodást képviseli.

   Sajnos valóban nem szolgálja az egyes irányzatok közötti párbeszédet ha egy prominens vezető (márpedig egy rabbi az) szerencsétlen nyilatkozatokat tesz, amiket igenis könnyű félreérteni. Jó megoldás lenne ha a nagytekintélyű rabbik, mint az ominózus eseményben érintett Oberlander, Radnóti és Köves rabbi előzetesen leülne egymással és egyeztetne.
   Hozzáteszem ez nem csupán az Ő hanem az általuk képviselt irányzat hovatovább az egész magyarországi zsidóság érdeke is.
   Imádkozom az örökkévalóhoz hogy a Mazsihisz tisztulása folytatódjon és az irányzatok közötti sikeres párbeszéd végre beinduljon.

   • Attila János Paniti-Bodó

    Remélem a tisztulás bekövetkezik!

    • Kedves János,
     Nem tudom menyire ismeri, de a Zsidó vallás nem térítő, sőt!
     Tehát mindenkit inkább lebeszélünk hogy betérjen mint hogy rábeszélnénk.
     (konkrétan egy rabbinak több alkalommal le kell beszélnie a betérni szándékozót!)
     Hisszük, hogy a Teremtő nem csupán a zsidó felekezethez tartozókat szereti, mint ahogyan nem csak nekünk, hanem minden embernek Ő az I.tene.
     Az már más kérdés hogy az alapvető törvényeit, ki mennyire tartja meg, illetve ki hisz benne, hogyan és mennyire. DE erre azt gondoljuk, hogy mindenkinek majd az Ő színe elé járulva, közvetlenül neki kell számot adnia cselekedeteiről, mulasztásairól.
     VISZONT a betérés lehetősége, ha nehéz és rögös út is, mindenki előtt (már persze aki ezt elfogadja….) nyitott.
     Nem ítélem meg Szegedi Csanádot, történt ami történt, csak remélem hogy szíve boldogságot és békét nyert, és most az elkövetettek kiköszörülésén munkálkodik.
     Egri úr konkrét ügyét nem ismerem, de azt gondolom hogy előtte is nyitott az út. (egy erőtlen poénnal élve A bővebb tájékoztatás érdekében keresse meg Rabbiját, hitközségét…)
     Mindenesetre szeretném megemlíteni, hogy a rabbi(ka)t is köti a halacha, kötelességük azt nem csak betartani hanem be is tartatni, annak érvényt szerezni. Tehát (ha kell) Radnóti úrnak kell kiinnia a számonkérés bürökpoharát ha egyszer Őt bízták meg a hitközség illetve a BZSH vallási vezetésével. Számos alkalom volt, hogy egy személyes beszélgetés Radnóti úrnál feloldotta a problémát, és közösen a delikvenssel sikerült békés és előremutató megoldást találni. Aztán volt amikor nem így történt… ilyenkor pedig a rabbinak lépnie kell. Neveket értelemszerűen nem fogok írni sem pro, sem pedig kontra, de aki követi a hitközségi életet az tudja kikről van szó.
     Leírva, és egy személyes párbeszédben megbeszélve, egészen másképpen fest ugyan az a mondat, Talán jó példák erre a régi rabbinikus döntvények születései.
     Radnóti rabbit van szerencsém személyesen is ismerni, mint ahogyan Köves rabbit is. Nyugodtan mondhatom kiváló emberek, gyűlölködésről, haragról bizonyosan szó sincs. Csupán annyi történt hogy szerencsétlen módon a nyilvánosság előtt folyik egy olyan vita aminek nem itt kellene történnie.
     Oberlander rabbinak sajnos több, kevésbé szerencsés, önmagában félreérthető cikke, interjúja született. Írom ezt amellett hogy én magam is napi szinten használom az általa szerkesztett imakönyveket. Nyilván egy igen nagy tudású ember, akinek egészen egyszerűen túl szűkek egy cikk vagy egy egyszerű írás által biztosított felület hogy gondolatait kifejtse.

     • György Varga

      A zsidó vallás csak a rómaiakkal i.u. 70-ben kötött megállapodás értelmében nem (nagyon) térit, ennek fejében örizhette meg a Szanhedrin a viszonylagos autonómiáját. Korábban semmi ellenjavallat nem volt a térítésre, legfeljebb más megoldásokat preferáltak. (Ld. Saul király lefokozásának előzményei.)

     • Tárgyszerű tévedés. Már csak a vallás jellegéből fakadóan is. Igaz hogy kb. 2000 éve (!!) időnként fel-fel lángolt hogy egyes zsidók bemutatták a vallást más népek részére is (erről árulkodik pl. Cornelius Hispalus leírása is) de ez messze nem betérítés. Persze minden viszonyítás kérdése, de azt gondolom hogy a keresztényi illetve a muszlim kardal “térítő” hagyományoknak közelébe nem ért más. A Szanhedrin (már amikor éppen így hívták) folyamatosan változott, átalakult, pusztán Róma idejében is számtalanszor változott. Az isz 66 háború, ami Cestius Gallust szorította vissza a 63as Pompeiusi hadjáratok folyományaként, egy szinte végeláthatatlan küzdelem szerves részeként értelmezhető igazán. Vespasianus pont hogy már óvakodott a valláshoz való hozzányúlástól, és ezt igen bölcsen tette. Ha jól tudom a szentély különadó elvonása a diaszpórákból önmagában nem okozott zavargást. (igen ebben az időben már voltak diaszporák, igen itt a kárpátmedencében is, hol is voltak a Magyarok ez időtájt? Ki tudja.) Ennek ellenére a lázadások, pogromok, és a háborúk megállíthatatlanul végigkísérték a Római birodalom és az egész térség életét.
      Ja és ha már itt járunk, 70′ körül Jeruzsálemnél, valóban a Simon
      bar Giora jelentése a betért DE nem betérített. Nagy különbség. (Ezt talán a “szent” inkvizíció által betérítettek majd elégetettek tudnák a legjobban elmondani) .
      Lényeg ami a lényeg 5777 év történetéről beszélünk.

     • György Varga

      Én konkrétan a jeruzsálemi ostrom elején (Flavius szerint, már pedig ő ott volt) kötött megállapodásról beszélek, ami engedélyezte a Szanhedrin, vagy ahogy éppen hívták, elvonulását Javnéba. (Ott akadémiának hívták és 30 hittudósból állt.) Ha ebbe a szerződésbe a rómaiak belevették a térítésről lemondást, akkor nem lehetett marginális kérdés.

     • Szerintem nehéz (ha nem lehetetlen) megítélni hogy mikor mit miért tettek a Rómaiak. Érdemes csak a kereszténységhez való viszonyukra tekinteni. (egyik percben még kivégzés járt érte, a másikban már a kizárólagos állami vallás lett, a bálványaik pedig mentek a levesbe) Flavius, szépen szólva is gyakran torzított (érdemes Krawczuk könyvét a császárokról, vagy Maróti illetve Hahn könyvét tanulmányozni, párhuzamosan gyakran eltérő igazságok léteztek), de persze nem vonom kétségbe. Mondom betérésre (ha a Rabbi hajlandó rá ÉS a közösség befogadja) lehetőség volt/van. DE kifejezetten a betérítés, pláne erőszakkal abszurd és kizárt. Plusz ha ehhez hozzátesszük a történelmet ami ugye hányadtatásban nem szűkölködött azért azt gondolom hogy van némi mazochista beütés abban aki tudatosan be akar térni. Aki pedig nem elszánt illetve nem elég tudatost azt a rabbik kiszórják ez bizonyos.

    • L’Houmo

     Nem Szegedi Csanád alapozta meg az anticionizmust a Jobbikban.

     • Attila János Paniti-Bodó

      Ez tény! Egri Oszi valóban Zoltai Guszti köréhez tartozott. Azért ilyen ocsmány módon belerúgni valakibe! Ez Radnótit minősíti. Mit mondjak? Egyébként is a Neológia nem más, mint a magyarországi galuti zsidóság történelmi megfelelési kényszer szülte állapota, amely azóta okafogyott! Gyakorlatilag semmi szükség a Neológiára! Már az önmagában sokat elárul, hogy neológ rabbinál való betérés érvénytelen!

     • aser

      Érvényes az összes magyar neológ zsinagógában.
      Izraelben csak az ortodox betérést fogdadják el.
      És van 2,5 millió reformzsidó főleg Nagy Britanniában őket csak saját maguk.

     • L’Huomo

      Igen, de az meg csak az izraeli ortodox rabbinátusra vonatkozik, a hazatérési törvény szempontjából meg jó a neológ betérítés is. Ha pedig már ott vagy Izraelben pár éve, akkor meg lehet csinálni ott az ortodox betérést. Másrészt viszont itt betérni neológnak, aztán emigrálni, aztán ott még egyszer betérni ortinak… hát… miközben az ottani GDP alig jobb, mint a magyar… még a mai, igazi zsidók se nagyon akarnak alijázni, szerintem aki ezt a szivattyút végigtolja, azt igazán elismerhetnétek közületek valónak.

     • aser

      Hát jó.Ha majd én leszek a minielnök megfontolom.
      Kis hiba,hogy ahhoz ott kéne élnem,és indulni a választáson…..

     • L’Huomo

      Jó, de saját véleményed attól még lehet.

     • Árpád Tornyai

      Maradj te a metszett farkadon ülve! Hülye vagy te még ahhoz is. hogy ilyen idióta dumát írj, gondolom egy metszett Rabbi segített!

     • György Varga

      De jó már nekünk. Aki nem tesz mindenben eleget az ultraordodox igényeknek, azükat nékülözni tudjuk. Már a neológiára sincs szükség, nemhogy reformerekre.

      És hol vannak még a “humanista zsidók”, ahol már hinni sem kell I.tenben, hiszen a zsidó vallási szokások is beilleszthetők a népszokások körébe. Pészachkor az a szoksá, hogy nem eszünk kovászos kenyeret, mert csak. .. És ilyenből is van pár tízer a nagy pocsolyán túl. Ne is lássuk őket 🙂

     • L’Huomo

      Ha majd gondolnak egyet Izraelben és úgy döntenek, hogy legyen a neológ brisz is érvénytelen, hirtelen meg fog tetszeni a neológia.

     • György Varga

      A politikai antiszemitizmust nem a III/III hozta létre, 100 éve létezett, (csak lappangott vagy elhallgattatták) pl. a népies-urbánus vita mögé bújva. Amikor a fékeket egy kissé felengedték, megelevendtek (Szárszón), amikor ez teljessé vált, akkor meg megszerveződtek. (MIÉP) Addig nem volt, de volt rá igény. 🙂

     • L’Huomo

      Igen, és akiknek érdekében állt, azok ráerősítettek egy kicsit folyamatokra.

      Ezek a dolgok – társadalmi csoportok között a széthúzás szítása – pedig természetszerűleg olyanok, hogy minden ártást százszor annyi munka helyrehozni.

     • Attila János Paniti-Bodó

      A gondot abban látom, hogy a neológia, amit a MAZSIHISZ képvisel és a “restaurált” magyarországi Ortodoxia között erős nekifeszülés van.

      Egri Oszkár, mint a Neológ szervezet (egykori) jogtanácsosa, mint “nem halachikus zsidó” érvényesen csak az ortodox rabbiknál térhetett volna be. ÉRVÉNYESEN!

      Haaaj!

      Hogy néz ki, hogy a MAZSIHISZ jogásza, akiről kiderül, hogy nem halachikus zsidó, sőt érvényes betérése sem volt, ennek ellenére éveken keresztül zsinagógai elöljáró– méghozzá egy kiemelt patinás Status quo ante közösségben, és a minjanba is felszólítják Tórát olvasni, –tehát egy ilyen frekventált személy– kénytelen odaballagni az ortodoxokhoz. Töredelmesen bevallani a bevallandókat, majd betérni.
      Micsoda “ciki”!
      Inkább rugdaljuk ki!
      Nos! Ez lenne a neológ tolerancia Radnóti-féle olvasata?

     • L’Huomo

      Betérhetett volna a Mazsihisznél is. Ez az elfogadás a Mazsihiszen belül kellett (volna), nem Izraelben. A baj szerintem az volt ezzel, hogy a mazsihiszes rabbik téríthették volna be, és Radnóti álláspontját az ügyben az ismerjük…

     • L’Huomo

      Azt hiszem Egri nem sztateszkus, az a Köves Slomó (és ő pedig ténylegesen ortodox). Radnóti egyáltalán nem volt toleráns, kerek perec megmondta, hogy az a baj, hogy Egri évtizedeken át megtévesztette a hitközséget. Nyilván beleszámolták a minjanba, nyilván akkor is, amikor csak 10-en voltak… és nyilván nem tudatos rosszindulat volt ez Egri részéről, hanem egyszerűen így alakult, apránként vitték bele és semelyik ponton sem tudott visszalépni. Én Egriben egy szomorú emberi tragédiát látok, Csanádban is egy emberi tragédiát látok, Radnótiban egy elkötelezett embert látok aki próbál… egy emberarcú judaizmust csinálni. A bűn, bűnhődés és megbocsátás fogalma van túl keményen értelmezve a judaizmusban, én ezt látom a bajok okának. Ha meg tudtak volna bocsátani egymásnak, csendben el tudták volna intézni az egész ügyet és az egész bomba nem robban sohasem. Ezt, hogy balhét csináltak összetartás helyett, biztosan nem nézték jó szemmel odafentről.

    • L’Huomo

     Hírek szerint Szegedi Csanád először a Mazsihiszhez ment, de ők elhajtották. Miért nem tudott csak ülni a helyén? Nem rúgták volna ki, egyrészt mert a barátjuk is volt, másrészt pedig azért nem, mert pont jól jött volna a cukikampányhoz. Nem ez volt a baj, hanem az, hogy egy csomó belső korrupciót is elkövetett.

  • aser

   Akkor is ez lenne a véleményed,ha tudnál tetteiről? Mert pl.Az USA Aranyvonat per idején begyüjtöttek 3000 perbelépő igénylést.De nem lépett be a perbe Egry,azt állítva,hogy nem volt ehhez pénze a Hitközségnek.Holott egy közbeeső Bírói ítélet kimondta,hogyan lesznek elosztva a követelések az ügyfelek és az őket képviselő ügyvédek között.(kb.80-20%).Így Egry megfosztotta a Kártérítéstől a 3000 zsidó családot.Amikor ott őrizgette igényüket a páncélszekrényéban!

   • Attila János Paniti-Bodó

    Kedves Aser!

    Ezt a kérdést akkor lenne érdemes tovább boncolgatni, méghozzá tisztességesen, ha erről Egri Oszi is nyilatkozhatna.

    Itt a fő kérdés volt Radnóti rabbi felemás “finnyássága”.

    “Miért ne lehetne nem zsidót is zsidó temetőbe eltemetni?” miért?

    Ugyanakkor, takarodjon a zsidó gemeindéből , az ORZSÉ-ből, a MAZSIHISZ-ből, –mindenhonnan–, akinek anyja nem zsidó?

    Hogy van ez a kettős mérce?
    Induljunk ki abból a “kogens” szabályból, hogy a zsidó vallás (nagybetűkkel írom) TÖRVÉNYVALLÁS!

    Ez fontos történelmi tény!

    Mert a történelmi zsidó létnek, történelmi vallási és etnikai eredet és sorsközösségnek ez volt az egyik tartópillére.

    Ha ezt valaki bontogatni kezdik, liberalizálni, reformálgatni, akkor egy nagy katyvasz lesz az egészből.

    A zsidó vallás nem gyurma, amelyet hol ilyen-hol olyan színűre és formára lehet gyúrni.

    A “Törvényt”, a “Tanítást” csak egy valami, egy valaki változtathatja meg!

    Az, aki azt meghozta.

    Szeretettel üdvözöllek!

    • aser

     A neológia sokat elhagyott a TÓRÁBÓL.

     • Árpád Tornyai

      Hülye Aser zsidó. Legalább tanuljál és ne kritizálj.

     • György Varga

      A Tórából nem tud elhagyni, az egy lefixált szöveg.A különböző zsidó irányzatok között a Tórában foglalt dolgok értelmezése, elsősorban a törvények betartása terén vannak különbségek. A neológok és a reformerek lazábban értelmezik azok betartását. Pl. az étkezési szabályok vagy az ünnepek alatti tevékenység vonatkozásában vannak különbségek. Erre maga a Tóra is lehetőséget nyújt igen komoly indok alapján. Az alapelv, hogy az élet fontosabb, mint a Törvény betartása.

      Ha nincs sakter, aki rituálisan vágja le az ebédre valót, akkor anélkül is meg lehet enni az amúgy tisztának minősített ételt. De ha választani lehet a csirke és a disznó között, akkor a disznó fogyasztás már bűn. Nos, az ilyen határeseteknél természetes a vita, és van aki ebből meg is él.

   • Árpád Tornyai

    Látszik milyen aljas zsidó vagy! Az aranyvonat perben egyáltalán tudod mit követeltek mocskos zsidók? Inkább azokkal foglalkoznátok akiket megöltetek a 2.világháború után ami majd 100 millióra tehető a zsidók áldozatainak a száma. De térjünk vissza a temetőtökhöz, ahol lakok, legalább nyolc zsidó temető mellett megyek el napról napra. Okádék az egész. Teli szeméttel és elhanyagolt gazzal. Igaz az életetek is ilyen szemét és gazos. De nem is érdemeltek mást ha megdöglötök! A szaros és elhanyagolt zsidó temetők szégyent hoznak a városokra és a településekre, de a zsidó eszes, leszarja a rokonait, testvéreit, szüleit haláluk után. Akármilyen temetőben is jártam, több száz évesek és csodálatosan néznek ki. A német temetők is rendkívüli módon vannak tiszteletben tartva, és ha már nem temető akkor emlék park lett. Ti mertek a németek felett pálcát törni már több mint egy emberöltő elteltével. Még mindig tanultok a németektől, ott éltek, az ő kenyerét eszitek mocskos fajzatok. A mai napig üldözitek a hamis holokausztotokkal és a többi aljas hazugságotokkal. Mindig ilyen maradi mocskos szemét nemzet marad a zsidó, ha lehet nemzetnek nevezni, inkább horda. De ti mocskos zsidók, a megdöglött zsidó rokonaitokat elhagyjátok mint kutya a szarát és ezt igazolja a sok ápolatlan leszart sírotok!

 • György Varga

  Ha egy hozzászólás lektorálásra vár és nem megfelelőnek itéltetik, nem kellene a posztolót értesíteni, hogy ne is várja írása megjelenését?

  • semmiféle hozzászólás nem vár lektorálásra

   • György Varga

    Első alkalommal ki is írta a rendszer, hogy írásom ellenőrzés után jelenik meg, de nem jelent meg. Azt valahogy vitaindításként kezelték. Ezután sima válaszablakba tettem be, először meg is jelent, majd (pedig már meg is osztottam a Facebookon) eltünt.

    • Árpád Tornyai

     György Varga! Nem vagy egyedül, a zsidók nem szeretik az igazságot és sokszor az én írásaimat is törlik. Pedig sok zsidónak egészségére válna ha az igazságot megtanulnák és nem csak a Tora lapokat és a zsidó adta baromságokat-hamisságokat tulajdonítanák el. Az igazság ha nem fájna nekik nem is lennének zsidók.

     • György Varga

      Köszönöm a jókivánságokat, de nem tartok rá igényt, mert ez is az antiszemíta kirekesztés egyik formája. Nincs a világon olyan eszmeredszer, aminek nem lenne tanulnivalója, ha másból nem, a saját hibáiból. Ez nem csak a zsidóságra vonatkozik, hanem mindenki másra is, aki aki merő jószándékból az ő farkukkal akarja verni a csalánt. Vagy rájuk külön szabályok vannak, nem mondhatják ki azt amit saját világukról, amit hitelveikről gondodkodnal. Majd jön egy kivülálló, aki eldönti helyettük, hogy mik “a zsidó adta baromságokhamisságok”.

      A zsidóságra éppen elég veszély leselkedett az észázadok során, és az ezek elleni védekezés EGYIK koncepciója az ortodoxia, azaz a hagyományokhoz ragaszkodás, szeben a neológiával, a környező világhoz igazodás. Az elmúlt 100 év bebizonyította, hogy egyik megoldás sem volt teljes mértékban eredményes.

     • Árpád Tornyai

      Esetleg ide lehetne írni, a 4.szd-tól kezdve milyen aljas nép a zsidó. Idáig több mint egymillió embert gyilkoltak meg. A holokausztot is hazugsággal és erőszakkal fogadtatták el a világgal és a mai napig is zsarolják a világot. Ami megint a zsidó aljasságait mutatják, napjainkban is növekszik a holokauszt túlélők száma. A nagy zsidó deportálásokat is zsidók követték el amit be is ismertek. Vagy a 6 milliós zsidó halottat már 700.000 főre adták le, de be lett bizonyítva, nem is ölték meg őket mert a zsidók népessége amerikai és a zsidó adatokat megnézve nem hogy csökkent volna hanem növekedett. Tehát, a zsidók a világ népére csak szerencsétlenséget, nyomort hoztak és nagyon sok betegséget amit az emberiség nem tud kiheverni sosem.

 • “… eddig példátlan módon …” sajnos egyáltalán nem példátlan, sőt…
  És igen, sajnos ez csupán a nevető harmadiknak, azaz a szélső jobbnak kedvez, viszont az egész magyarországi zsidóságnak árt.
  Tisztelt érintettek, végre a kérlelhetetlen különbségek mélyülő szakadéka helyett a mindannyiunkat összetartozásra kötelező (!) közös múlt, hagyomány és legfőképpen maga az egy valláshoz tartozás kötelez.

 • L’Houmo

  En egy goj vagyok. “Balvanyimado” kereszteny. Radnotitol is felek, Oberlandertol is, de az utobbitol sokkal jobban.

  En egy zsidot, aki kereszteny temetoben akar nyugodni, nem ereznek sertonek. Ellenkezoleg, megtiszteltetes volna.

 • aser

  Ez a nyilatkozat háború csak a lényeget fedi el.
  Ez pedig a vegyes házasságok problémája.
  Hiszen nyilván való,hogy zsidó temetőben csak zsidót lehet eltemetni.
  Vagyis nem lehetséges külön keresztény parcella létesítése.Hiszen ott van a szomszédban a köztemető.
  Vagyis csak az lehetséges,hogy akik életükben együtt voltak,a haláluk után is együtt maradhatnak,de csak akkor,ha a nem zsidó fél időben betér.

  • György Varga

   Tehát jobban örülne annak, ha egy zsidót temetnek egy köztemetőbe, “szenteletlen földbe”, minthogy zsidó sorsában osztozó, közös gyermekeiket alkalmasint zsidónak nevelő házastársának valahol helyet szorítsanak a zsidó temetőben? Valahol a kerítés mellett, hogy aki életében úgy gondolja, hogy az elátkozott hely, az elkerülhesse (mint azt a másik zsinagógát, ahova be sem teszi a lábát :-)) Merthogy a már elhunytak biztosan nem tiltakoznak, nekik csak az Ör.kkévalóval van elszámolásuk, nem azokkal az emberekkel, akik HELYETTE AKARNAK DÖNTENI EVILÁGON, hogy ki méltó (ha lesz) a majdani újjászületésre.

   • aser

    Itt szó sincs arról,hogy zsidót köztemetőbe temessenek.
    Viszont az igaz,hogy aki életében zsidó házasféllel élt,és együtt kívánnak a későbbiekben is maradni,ott a nem zsidó félnek be kell térnie időben. Még halála előtt. Ahhoz,hogy a zsidó temetőben nyugodhasson ő is.
    Már miért kéne sutyiban helyet szorítani neki a temető sarkában?A rokonsága ott látogassa,mint megtűrtet?

    • György Varga

     Pedig pontosan erről van szó. Mint a vitában elhangzott, a nemzsidó hamvainak puszta jelenléte is beszennyezi még a korábban eltemett zsidók hamvait is. (Hagy ne mondjam el, hol voltak ilyen szövegek.) Vagyis aki egy sikszét vesz el, az menjen közülünk a köztemetőbe.

     Ez a világ I.ten választott népéé, a férje, gyerekei zsidó sorsában osztozó asszony személyében, fejében sem tarthatja meg felmenői vallását, mert akkor szennyez. Ki mondta ezt? Mózes törvényei? Nem. Egy XVI. századi halandó szefárd jogtudós, Joseph Karo, a cfáti zsidó közösség biztonságában, a török szultán védelmében. Miért kellene ezt minden zsidónak isteni parancsolatként elfogadni, mikor nem az, csak hagyomány? A XXI. század teljesen más világában. Nem jöhet egy másik jogtudós, hitközség, aki korunk sajátosságai szerint értelmezi az ősi törvényeket?

     Temetői viszonylatban ez nem a temető árkába eltemetést jelenti, hanem egy olyan megkerülhető parcellát, amit kikerülhet, aki elviselhetetlennek érzi egy be nem tért asszony hamvainak ottlétét. Sajnos míg hitközséget akárhányat lehet létrehozni hitelvi vagy személyi különbségek miatt, temetőt jó, ha egy lehet. Azon kell megosztozni az ultraortodoxtól a reformerig minden zsidónak 🙁

     Ez egy szörnyű diktátum? Lehet, de ez a törvény. A fennálló magyar törvények már így is kompromisszumot jelentenek a zsidók számára. A protestánsnak meg kell férni egy temetőben a katolikussal A Talmud azt tanítja, hogy a zsidók bárhol éljenek is, tartsák meg annak a helynek törvényeit, ahol élnek.

     • Attila János Paniti-Bodó

      Kedves Uram!

      Önnek nincs igaza!
      A judaizmus lényege, hogy törvényvallásra épül.
      Utálom ezt a szót “kirekesztés”.
      Ha a zsidó történelmi szokásjog azt mondja ki, hogy zsidó temetőbe csak zsidó temetkezzék, azt tudomásul kell venni. (Nagyon helyes törvény, hiszen ennek köszönhető, hogy még fellelhetők ősi zsidó temetkezési helyek, és ez megkönnyíti a zsidóság családi genealógiai kutatását. Mivel az áhítatos, “keresztyényi szeretet”, saját hűséges híveinek holt tetemeit úgy dobja ki az örök nyugalomnak hitt temetkezési helyekről,, amikor azok “lejárnak”, mint valami szemetet. Ilyen egyetlen zsidó temetkezési helyen sem fordulhat elő, pedig ott nem díszes koporsóban, csupán egy fekete deszkakoporsóba fektetik a szegényt és a gazdagot is.
      VISZONT!

      Ha pedig egy másik közösség azt mondja, hogy ott pedig a zsidó nem kívánatos, akkor azon sem szabad megsértődni, mivel minden etnikai, történelmi, kulturális eredetközösségnek joga van ahhoz, hogy ha úgy határoz, akkor csak a sajátjait tűrje meg a saját köreibe.Ebbe az egész rendszerbe az átkozott LIBERALIZMUS rondított bele, de nagyon.
      Normális esetben a zsidóság tradicionális és nem liberális!
      Normális esetben! De devianciák mindig vannak!

     • György Varga

      A zsidóság alapját a mózesi törvények képezik. “A zsidó történelmi szokásjog” nincs kőbe vésve, változhat, aktualizálódhat a pillanatnyi helyzethez igazodva, a Sulhan Aruch is ennek terméke, egy későbbi korból. A mai korban is szükség van az aktualizálásra. A zsidóság fennmaradását nem a szabad gondolkodás megtiltása biztosította, hanem az, hogy voltak, akik alkalmazkodtak a fennálló viszonyokhoz. Hol lenne a mai zsidóság, ha minden tagjának a XVI. századi cfáti öregurak életét kellene élnie? A mai féltve örzött temetőket nem azok építették, hanem azok, akik szóba álltak a helyi vezetésével, ahol éltek, kompromisszumokat kötöttek és megteremtették a zsidó élet gyakorlati megvalósításához szükséges anyagi erőt. Ezzel biztosították, hogy az elhunyt zsidóknak nem a “keresztényi szeretetben” bízva, ma már ezt az üzleti élet anyagi korlátok közé szorítva kellene várni a “végső döntést”, (Az egyébként tévedés, hogy a keresztényi szeretet jegyében a szemétbe vetik annak hamvait, akinek utódai nem fizetik a kies személyi nyughely fenntartásának költségeit. Exhumálják és tömegsírokba helyezik át őket, a megfelelő adminisztratív előírások betartásával.)

      Ezzel együtt nem a világi köztemetők kegyeleti “szolgáltatásait” tartom követendő példának, hanem azt a vallási toleranciát, amit a keresztény egyházak (nem teljesen saját jószándékukból) tanúsítanak a sokféle elhunyt lelki üdve érdekében.

     • Bodó K. Attila

      Kérem vegye figyelembe, hogy a neológia, nem a szabad zsidó szellem, hanem a “galuti” állapot alkalmazkodási, túlélési kényszerének “terméke”, amely Erec Jiszráél régi-új zsidó nemzetállam megszületése óta okafogyottá vált. Nem találkoztam még olyan neves cionista társadalomtudóssal, aki ezzel a gondolattal ne értene egyet.

     • aser

      Mivel kevés zsidótemető van,nincs értelme,hogy abból még leválasszanak nem zsidó parcellát is.
      Mert ennek az lenne a vége,hogy lenne külön katolikus,református,eva
      ngélikus…..parcella is.De minek?Amikor van köztemető a nem zsidók részére?Aki együtt kíván nyugodni házastársával,az térjen be időben!

     • György Varga

      Senki sem beszél a zsidó temetőknek a keresztény vallások szerinti felosztásáról. De lehet létrehozni olyan “kevésbé kóser” részt, ahol a neológ sőt a reformszabályok az elfogadhatók. Itt azután mindenféle “gyanús” elemet is el lehet temetni. Aki nem akar, nem megy be oda.

      De Oberlander rabbi véleménye, hogy egy nem betért, vagy nem az ultraortodoxia igényei szerint betért, de a zsidó sorsot vállaló, családjában a zsidó életet biztosító “siksze mame” megszentségteleníti a párszáz éve meghalt rabbik porait. (Miért pont őket kell kiemeln?, Ők holtukban nem olyan zsidó emberek, mint a többi, aki az Ö.ökkévaló ítéletére vár? Ők már nem a Templom szolgái, mint hajdan a kohaniták és leviták.) Ez a személytől és tetteitől független döntés inkább a fajvédők módszereire hajaz. Aki a halachikusan zsidó embert a köztemetőbe száműzné, mert eleget tett a Mózes törvényeiben is előírt családszeretet követelményeinek, az megelőzi az Utolsó Itéletet. Utána majd következnek a neológok, utána a reformerek és a többi ma még nem látható irányzatok?
      Ezen a fórumon sokan hivatkoznak arra, hogy a zsidó vallás nem térítő. Ha már Mózes törvényei nem írják elő a más vallásúak kiirtását, (amit Mózes és Józsua tett a kánaáni népek körében, az akkori aktuálpolitika volt) akkor miért nem lehet az egyén megítélését az őt ismerő a temetőt fenntartó zsidó közösség mérlegelésétől tenni függővé, három a betérés megakadályozásával megbízott három öregúr döntésével szemben?

      2016. december 19. 3:14 Disqus írta, :

     • Árpád Tornyai

      A zsidó temetőket a zsidók hanyagolják. Mert úgy vannak vele a magyar állam majd rendbe teszi, ha nem akkor rohadjanak meg az ott megdöglött zsidók ahol elkaparták őket. Magyarországon nagyon sok zsidó temető van romokban. Ettől is különbözik más népektől a zsidó, mert más nép a halottjait tiszteli, míg az átkozott metszett farkú zsidók rá sem szarnak a sírjaikra mert a gaztól a seggükbe menne a méteres gaz ami rajtuk van. Ezek a patkány zsidói felfogás, mert ezek nem emberek, állatok.

     • aser

      Mocsok rablógyilkos nyilaSS!

     • Árpád Tornyai

      Egy pár alkalommal már firkáltál a mi oldalunkra, a magyar oldalra. Neked zsidó Izraelben a helyed és ott firkálgathatsz a többi büdös hazug zsidó hordádnak. De itt legyen már kuss neked, zsidó, az én hazámban.

 • György Varga

  Azt viszont, hogy ki a zsidó, a Tóra nem szabályozza. (Mondjuk a férfiakra nézve tartalmaz előírást 🙂 Akire azóta hivatkozunk, azok mindig emberek voltak, akik tévedhetnek, rosszul dönthetnek, vagy csak egyszerűen a világ túlhaladta azt a szellemi környezetet, amiben a tanításuk született. Ennek legtipikusabb esete a vegyes házasság, ami Mózes idejében még nem jelentett problémát, Cipóra sem volt halachikus értelemben zsidó.

  • L’Huomo

   Úgy tudom, hogy az ortodox álláspont szerint Cipóra betért volt. Anyaági vonal, úgy tudom, hogy csak az 1200-as évek óta van a zsidóságban. Talán Ezránál, tehát tényleg nem a Tórában, van figyelmeztetés, hogy a nemzsidó nők elveszik tőled a zsidóságot, úgy tudom, erre alapozzák.

   • György Varga

    Ez álláspont, nem törvény. Emberek döntöttek legjobb tudásuk szerint.

  • Bodó K. Attila

   “Azt viszont, hogy ki a zsidó, a Tóra nem szabályozza.” Pontosan szabályozza! Ha nem szabályozta volna, akkor nem lenne ez az oldal sem és nem lenne miről elmélkedni.

   • György Varga

    Márpedig azt, hogy ju zsidó, azt nem szabályozza, csak a zsidók kötelezettséegit- A mikor a tóra született, akkor ez nem téma. Akit a lefőbb főpap nem fogadott el zsidónak, azt gyerekestől kiirtottk. (ld. Sámuel (izrael bírája) és Saul, mint felkent majd beváltott király. Később. a,okor a Tórát papiruszra veterrék, akkor is a kirekesztéskkel foglalkoztk. (pl. a szamaritánusok) Nem volt olyan nagy buli akkor már zsidónak lenni 🙁

    Ezért is kellett Joseph Katónak, szabályozni. 2000 évvel később.

    • Bodó K. Attila

     A szamaritánusok nem zsidók! Csak a vallásuk az. Őket a kor háborús szokásainak megfelelően az asszír birodalom telepítette Palesztinába, ahol átvették a zsidók istenhitét. De pontosan ennek tudtával nem engedték EZRA/Esdrás és Nehémiás idején a Babilóniai fogság után a másodig Templom építésében részt venniük. Részvételi szándékúat az építkezésben elutasították!

     • György Varga

      Ez csak részben igaz. Az ókori Izrael királyság egy része volt Szamária, a többi résszel együtt erre is vonatkozik, hogy hóditók csak a lakosság eltjét, értelmiségét, rabbijait, a királyi családok tagjait vitték el “továbbképzésre” Babilonba. A népség-katonaság otthon maradt és ezeket egészítették is betelepített idegenek. Akik elfogadták a zsidóságot, magyarul BETÉRTEK. Csak éppen nem volt kitől megtanulni a dolgokat, mert azok éppen Babilonban voltak. Ezért a szamáriaiak kéréssel fordultak Babilonhoz, hogy küldjenek vissza nekik rabbikat. Ez meg is történt, így az izraeli területen kiépült egy egész vallási hierarchia. Mivel Jeruzsálem éppen “üzemen kivül volt” saját területükön ahelyett egy új szentélyt építtek fel annak teljes hierarchiájával, Mózes törvényeit teljes mértékben betartva.

      Amikor Kürosz visszaengedte Babilonból a judeai terület lakosságát, a jeruzsálemi főpapság azzal szembesült, hogy megszünt a monopolhelyzetük, nem mindenki nekik fogja fizetni az egyházi adókat. Ezt a helyzetet úgy oldották meg, hogy kirekesztették a szamáriai zsidóságot az újjáépítésből meg mindenből, mert tisztátalannak, kollabránsnak minősítették őket. Ki már nem írthatták őket, mint régen volt szokás, mert nem volt hozzá erejük. De ez már kisértetiesen hasonlított a mai magyarországi helyzethez, amiben kimondatlanul, arról van szó, hogy ki ossza el az állam által a történelmi egyházaknak biztosított támogatást.

      Hogy ez valahogy így lehetett, mi sem bizonyítja jobban, minthogy a mostani izraeli szefárd és askenázi rabbinátus ebben az évben (?) együttes határozatban érvényen küvül helyezte Ezsdrásék i.e. VII. századó kirekesztő határozatát és ELISMERTE A SZAMARITÁNUSOK ZSIDÓ VOLTÁT.. Csak éppen 1000-nél kevesebben érték ezt meg Izrael Valamennyien a közeli diaszpórában is vannak, ha vannak, mert a szomszédok szó nélkül “elismerték zsidóságukat”.

 • ‫דוד רטי‬‎

  a gyengebbek kedveert egy internethely definicioja:

  What Makes a Cemetery Jewish?

  The purchase contract should stipulate that the area of the plot is designed exclusively for Jews.

  Burial rights must be permanent. The cemetery corporation should not
  be permitted to exercise any authority with regard to the removal of
  the remains from any grave. All facilities for Jew and non-Jew
  must be absolutely separate — with separate entrance gates, and with
  each section fenced completely

 • Oksi: TUDNOM KELLETT, mi az a zsidó identitás, kik vagytok, mitől mások, mások-e egyáltalán? S négy év 6 hónapig zsidó szerelmem volt: egy jeles tudós lánya.
  Most azonban én is VALAMI VÉGÉRE ÉRTEM, az EMIH tisztelete marad és a MAZSIHISZ-fajta emancipaci, túllihegő, már a neológnál is neológabb, a judeo-bolsikat, ateista komancsokat és neolibertárius- “csak származás szerinti” – zsidókat tömörítő, VILÁGI HATALOMRA a Magyar Nemzet ellenében törő elvtelen senkiket végleg célkeresztbe teszem.
  Lefogadom, hogy Gábor ZsaZsa Kozma utcai temetésének is a MAZSIHISZ tett keresztbe.

 • Tarzi

  ” A szövegkörnyezetből kiragadott mondatok szó szerinti fordítása és
  félremagyarázása köztudomásúlag a zsidógyűlölők régi fegyvere.”

  Jajj, mintha ti nem ezt csinálnátok…

 • Bodó K. Attila

  Külföldről hívott fiam, azt mondta ” Apám ezt hallom tőled már jó évtizede. Pedig ti nem is ismeritek egymást. Hogy lehet ez?” Erre azt válaszoltam neki, hogy az abszolút igazságok ott vannak a közös tudatalattiban. Van, aki ezt meghallja és valaki nem, Mi meghalljuk. Ez a belső hang a RUACH HAKODES!

  Reactionary Jew – Is it Possible for Jewish Nationalists & European Nationalists to Work Together?

  https://soundcloud.com/radio3fourteen/reactionary-jew-is-it-possible-for-jewish-nationalists-european-nationalists-to-work-together

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Mik azok a magyar kibucok?

Ők voltak a jövő címmel a magyar alapítású kibucokat mutatja be egy új kiállítás, melynek az Izraeli Kulturális Intézet ad...

Izrael légicsapást mért egy Hezbollanhnak szánt fegyverszállítmányra

Az izraeli légierő légicsapást mért szerdára virradóan Damaszkusz határánál egy Libanonba tartó fegyverszállítmányra - jelentette arab forrásokra hivatkozva az izraeli média. Az izraeli...

Close