Szombat előfizetés 2017

Az enciklika  zsidó visszhangja

Írta: Szombat - Rovat: Archívum

Schiller-Szombat_banner-02_700x100px_Corsa_20160223

A Vatikáni nyilatkozat visszhangja

Tizenegy esztendeig készült az a nyilatkozat, amely – a zsidósággal való kapcsolatokért felelős Cassidy bíboros szavaival – a katolikus egyház penitenciája a Soával kapcsolatban. A katolikus sajtó által meleg szavakkal méltatott dokumentumot a zsidóság nevében nyilatkozók csalódottan fogadták. Az alábbiakban részleteket közlünk a nyilatkozatból, annak külföldi és hazai visszhangjából. Szerzőink közül Ungváry Rudolf katolikus, Hankiss Ágnes és Pelle János pedig zsidó szemszögből szól hozzá a nyilatkozathoz.

A zsidó visszhang

Túl kevés és túl kései” – reagált a nyilatkozatra Jiszrael Meir Lau, Izrael askenáz főrabbija, maga is a Soá túlélője. “Bizonyos vagyok benne, hogy annak idején az egyház nem tett meg minden tőle telhetőt, hogy mentse az embereket.” A főrabbi csalódását fejezte ki a nyilatkozat szövegével kapcsolatban.

“Üdvözöljük ezt a dokumentumot” – nyilatkozta Lau főrabbi. “De nem bocsáthatunk meg az áldozatok nevében és nem feledhetünk. Mindamellett azt is el kell mondanunk, hogy ötvenhárom év után ez túl kései és túl kevés. Azt állítani, hogy XII. Pius nem bűnös – ezt nem tudom elfogadni. Nem volt aktív részese a Soának, de passzivitásával hozzájárult ahhoz. Nem lehet teljes bocsánatkérésről beszélni, ha nem említik annak az embernek a bűnét, aki látta a vért és mégsem akadályozta meg ártatlan emberek halálát” – tette hozzá. Utalt arra, hogy katolikus egyházi személyekkel folytatott korábbi megbeszélésein ígéretet kapott: a készülő dokumentumban szó lesz a katolikus egyház hallgatásáról és XII. Pius pápa rideg távolságtartásáról is.

A nemzetközi zsidó szervezetek vezetői – visszafogottabb hangon – ugyancsak csalódásuknak adtak hangot.

David Rosen rabbi, az antiszemitizmus elleni harcot koordináló Anti Defamation League izraeli vezetője a német és francia katolikus püspökök hasonló nyilatkozatairól szólva utalt rá: ez utóbbiak sokkal egyértelműbben hangsúlyozták felelősségüket ama morális légkör megteremtésében, melyben lehetővé vált, hogy katolikus országokban a nácizmus uralomra jusson. Egyértelműen kijelentették, hogy püspökeik közt is volt olyan, aki antiszemita nézeteket hangoztatott. Elan Steinberg, a Zsidó Világkongresszus ügyvezető igazgatója elsősorban XII. Pius felmagasztalását és az egyház intézményi felelősségének elhallgatását kifogásolja.

A Ha’arec szemleírója – elismerve a nyilatkozat pozitívumait – keményebb hangot használ, mikor arról ír, hogy XII. Pius eltaszította a holocaust üldözötteit. Elan Steinberghez hasonlóan felhánytorgatja, hogy a dokumentum csak az “egyház fiainak és lányainak” felelősségéről beszél, de az egyház tisztségviselőiről hallgat.

Efraim Zuroff, a Simon Wiesenthal Központ izraeli igazgatója a keresztény teológiai antijúdaizmus és a náci antiszemitizmus, mint újpogány ideológia különválasztását sérelmezi. A zsidóellenes keresztény tanok és gyakorlat készítették elő az utat a náci antiszemitizmus számára – mondta Zuroff. Állításának illusztrálására említhető a vérvád nácik által is használt rémmeséje, a lateráni zsinat által elrendelt sárga folt a zsidók megkülönböztetésére vagy kirekesztésük számtalan foglalkozási ágból. A zsidóellenesség katolikus hagyományai nélkül aligha kerülhetett volna sor azokra a rémtettekre, amelyeket a katolikus Horvátországban vagy Litvániában követtek el a helyi lakosok – hangsúlyozta Zuroff.

A nyilatkozat zsidó bírálói ugyanakkor szinte kivétel nélkül pozitívan ítélik meg a pápa szerepét, és a dokumentum alulfogalmazott voltát az egyházi hierarchia számlájára írják. Méltatják II. János Pál úttörő sz

erepét a zsidó-keresztény kapcsolatok alakításában, látogatását a római zsinagógában, amelyre a pápaság elmúlt ezer esztendejében nem volt példa. Egyesek éppen úgy vélik: ha a pápa egymaga fogalmazta volna a nyilatkozatot, az sokkal messzebb ment volna. A mostani egyházfő érdemeit az izraeli főrabbi is méltatta, fölidézve tisztességes magatartását a háborút követő évekből: “A háború után zsidó gyerekeket vittek hozzá, hogy megkeresztelje őket, ő azonban ezt megtagadta, mondván, hogy a gyerekeket vissza kell vezetni népükhöz.”

Jehuda Bauer, a Jad Vasém Intézet holocaust-kutatócsoportjának igazgatója határozott előrelépésnek tartja a nyilatkozatot, amely egyértelműen és minden engedmény nélkül elítéli a zsidóellenesség minden formáját. A felelősség nagyjának elhárítását így kommentálta: “Ötven évig tartott, amíg a Vatikán kiadta ezt a nyilatkozatot. Valószínűleg majd kétszáz év múlva készül el az, amelyikre mi várunk.


Engedje meg magának a hagyományos újságolvasás kényelmét!

Fizessen elő a Szombat folyóiratra 2017-ben is!

Előfizetőink közt értékes ajándékokat sorsolunk ki:

szombat_20c.indd

Digitálisan is olvashatod a Szombatot vagy előfizethetsz 10 lapszámára itt.

 

Banki adatok:
Név: Magyar Zsidó Kulturális Egyesület Szombat
belföldi utalás esetén: OTP 11709002-20066703
külföldről történő utalás esetén:
IBAN: HU45 1170 9002 2006 6703 0000 0000 BIC(SWIFT) OTPVHUHBCímkék:1998-05

1998. áprilisi szám

Lapzárta után - Hamis számlák a hitközségen Konrád György: Aforizmák a zsidók tartósságáról "Magyarországhoz tartozom, ez az én kultúrám..." -...

“Képmutató farizeusok”

A "képmutatás" a rabbinikus forrásokban A farizeus szó a héber parus (t. sz. perusim) szóból származik, jelentése kb. "elkülönült". A rabbinikus iratokban sok...

Close