A tragédiák nem érnek véget a halottak eltemetésével

Írta: Shiri Zsuzsa - Rovat: Archívum

Schiller-Szombat_banner-02_700x100px_Corsa_20160223

A tragédiák nem érnek véget a halottak eltemetésével”

Terror után – a rutinos izraeli gépezet

 

Izraelben egy-egy terrormerénylet után azonnal működésbe lép egy rutinos gépezet, intézmények egész sora kezdi szolgálni a terror áldozatait. Több szervezet állandóan kapcsolatban áll a rendőrség és a tűzoltóság belső in­formációs rendszerével, a történések után automatikusan megjelenik két mentő alakulat a tett színhelyén. Az egyik a patinás Magén Dávid Adom, vagyis a vöröskereszt helyi megfe­lelője, amely elsősegélyt nyújt a rászorulóknak, és mentőivel kórházakba szállítja az áldozatokat. 2000 októbere, az új terrorhullám óta létrejött a Zaka (Zihuj Korbanot Aszon) néven egy újabb, charedi, ortodox vallásos zsidó szervezet. Ők vallásos önkéntesekkel működnek, eredeti céljuk a testrészek összegyűjtése volt egy-egy robbanás után, mivel a zsidó vallás szerint a te­metésnél együtt kell eltemetni a halott összes testrészét. Azonban az utóbbi időkben már ők is saját mentőautókat szereztek be így, maguk is részt vesz­nek a sebesültek kórházba szállításá­ban, és a Zaka jelenleg már a Magen David Adommal versenyez. Az ultraor­todox Zaka különösen fontosnak tartja, hogy működésével segítse a világi tár­sadalmat, s ezzel csökkentse az izraeli­ek charediekkel szembeni előítéleteit.

A rendőrség és a tűzoltóság azonnal értesíti a környék kórházait, és azok néhány perc alatt készültségbe lépnek, vagyis mozgósítják a sebészeket, az al­tatóorvosokat, az ortopéd orvosokat, a pszichiátereket, a pszichológusokat és a szociális munkásokat. A szakembe­rek azonnal az elsősegélyosztályra si­etnek, ott fogadják és osztályozzák a beérkező sebesülteket. A mentőautók szállítmányát három részre osztják, a súlyosakat azonnal a műtőkbe viszik, valamint átmenetileg ellátják a köz­epes és enyhébb sérülteket, amíg me­gürülnek a műtők és rájuk is sor kerül­het. A mentők rengeteg nem fizikai sé­rültet is beszállítanak, akik a trauma miatt gyakran képtelenek járni, beszél­ni, vagy egyéb pszichés reakciók fi­gyelhetők meg náluk. Velük a pszichi­áterek, a pszichológusok és a szociális munkások foglalkoznak. Azonnal mindenkit nyilvántartásba vesznek, hogy értesíthessék a családtagokat, akik ilyenkor sorra hívják a kórháza­kat, mivel az áldozatok mobiltelefonjai nem válaszolnak. Ha még mindig nincs információ szeretteikről, akkor a rokonok később végigjárják a kórháza­kat, mivel lehet, hogy olyan súlyos sé­rültről van szó, akinek a személyazo­nosságát nem ismerik. A sehol sem ta­lált emberek utolsó állomása az Abu Kabirbani Patológiai Intézet, oda szál­lítják a merényletek után a halottakat.

A társadalombiztosítás (Bituah leumi) képviselői is a kórházakba igyekez­nek, mivel a terror minden áldozata el­lenséges cselekmények sérültjének szá­mít, ami különleges státust biztosít szá­mukra. A törvények különböző jogokat biztosítanak, például fedezik az összes orvosi költséget, amelybe akár a hosszas pszichológiai kezelés is beletar­tozik (nekik és családtagjaiknak), akár az egész életen át fizetik a háztartási se­gítséget, amennyiben a sérült a merény­let következtében állandó ápolásra szo­rul. Izrael nem csak emberéletekkel fi­zet a merényletekért, a terror hatalmas pénzügyi terheket is ró az országra.

A merénylet zajának elülte után gyak­ran hónapokig, évekig folyik tovább az orvosi kezelés. Különösen gyakoriak az égési sérülések, amelyek általában éve­kig tartó fájdalmas kezeléseket, műtéte­ket igényelnek, mivel a súlyosabb kö­vetkezmények érdekében a terroristák a házilagos bombákba golyóscsapágyak golyóit, csavarokat és szögeket tesznek. Ezért a legkülönbözőbb helyeken ide­gen testek fúródnak az emberek testébe. A vasdarabok beékelődései nyomán gyakoriak a fejsérülések, sokan életük végéig maradandó agysérülésben szen­vednek. A zárt helyeken felrobbanó bombák hatalmas légnyomást okoznak, ez pedig sokszor nagyon súlyos belső vérzésekhez vezet, kívülről akár egész­ségesnek tűnő áldozatoknál is. Ma már az orvosok felkészültek az ilyen, esetleg „láthatatlan” sebesülések felismerésére is, de persze rengeteg függ a merénylet színhelyétől, az elsősegélynyújtók tapasztaltságától, a kórház ellátottságától és felkészültségétől.

A súlyosabb, maradandóbb sérülést szenvedők a kórházi ellátás után általá­ban a rehabilitációs intézményekbe ke­rülnek, gyakran hónapokig tartó benn- fekvő, majd bejáró kezeléseken kell részt venniük. A rehabilitáció feladata az emberek segítése, hogy a lehetőség szerinti legteljesebb életet élhessék a to­vábbiakban, elláthassák feladataikat, szerepüket, elérhessék a lehető legjobb életminőséget. Ebben a stációban fizioterápiás kezelések, munkaterápia, a na­pi teendők újbóli megtanulása, főzés, írás-, beszédterápia és pszichológia szolgálja az áldozatokat.

Akik megváltozott egészségi állapotuk miatt nem tudják folytatni előző munká­jukat, átképzésen, tanfolyamokon vehet­nek részt, amit szintén az állam fizet. Az új munkakörökben szociális munkások segítenek munkát keresni, hogy újra beil­leszkedjenek a hétköznapokba. Akik tel­jesen elvesztették munkavégző képessé­güket, azokat leszázalékolják, és rokkantnyugdíjat kapnak, amelynek összege az eltartott gyerekek számától és a rokkant­ság mértékétől függ.

A terroráldozatok életét az utóbbi években önkéntesekből alakult szerveze­tek is segítik. Ilyen például a Natal, mely az egyén, a család, a csoport és a társada­lom szintjén támogatja és képviseli a sé­rülteket. Többek közt segélykérő-segítő telefonvonalat működtetnek a traumák átélői számára, melyen főleg pszicholó­giai segítséget, lelki elsősegélyt nyújtanak. Egy-egy újabb merénylet idején az izraeli tévé és rádió folyamatosan közli telefonszámukat, ilyenkor a leggyakorib­bak a hívások az ismét előbukkanó élmé­nyek miatt. Az újonnan, a terror nyomán alakult szervezetek főleg amerikai zsidó szervezetek gazdasági támogatásából tartják fenn magukat.

A tragédiák nem érnek véget a halot­tak eltemetésével, sokak számára éppen ekkor kezdődik meg a naponta megúju­ló küzdelem a megváltozott egészségi és gyakran szellemi állapottal, a borzal­mak visszatérő képeivel, a félelem legyőzésével, hogy az egykori áldozat újra autóbuszra merjen szállni, vagy is­mét bemerészkedjen a városba.

Shiri Zsuzsa

Jeruzsálem

Címkék:2004-10

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás

Danny DeVito, David Berkowitz

Danny DeVito (Daniel Michaeli DeVito) amerikai színész, rendező és producer (Neptune, New Jersey, 1944) Barátja, Michael Douglas beszélte rá, hogy...

Az élet értelmén elmélkednek

„Az élet értelmén elmélkednek” Az izraeli terror áldozataival foglalkozók spirituális irányba fordulnak   Shimon Shiri, a jeruzsálemi Ha­dassza kórház rehabilitációs...

Close